.

MGSB BU İŞLERİ CESARET-LENDİRİYOR

Siz birini yok sayar birini var sayarsanız farklı bir noktaya gidersiniz. Nitekim son alınan kararlarda sağ örgütlerin Türkiye'yi tehdit eden örgüt olmaktan çıkarıldığı görülmekte. Yani örgütlenme, aşırı örgütlenme yapılıyorsa amacı bellidir, bir yerlere karşıdır, bir şeyleri tehdit etmek içindir. Sağ tehdit etmez de ülkeyi sol tehdit eder gibi bir anlayış... O zaman sizin tarafsız olmadığınızı, taraflı olduğunuzu ortaya koyarsınız. Hepsi birbirinin içerisinde, bir düzeni görüyorsunuz.
www.evrensel.net