08 Kasım 2005 03:00

Orman talanı için yeni plan

Hükümet 2-B olarak adlandırılan ve "orman vasfını kaybetmiş Hazine arazileri"nin satışı konusunda tekrar harekete geçiyor.

Paylaş
Hükümet 2-B olarak adlandırılan ve "orman vasfını kaybetmiş Hazine arazileri"nin satışı konusunda tekrar harekete geçiyor. 2-B'lerin satışı daha önce Anayasa değişikliği ile gerçekleştirilmeye çalışılmış, ancak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in vetosuna uğramıştı. Sezer'in veto gerekçesi, düzenlemenin ormanların katledilmesinin yolunu açabileceğiydi. 2-B'lerin şimdi kanun değişikliği ile satılması planlanıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı bürokratları 2-B'lerin satışı için bir kanun taslağı hazırladı. "2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması ile 13 ve 18'inci Maddelerinin Yeniden Düzenlenmesine ve Orman Kanunu'nun 2'inci Maddesinde Değişiklik Yapımasına Dair Kanun Taslağı" 15 maddeden oluşuyor. Henüz son şeklini almayan taslak, özellikle İstanbul ve Antalya gibi büyük merkezlerde üzerlerinde semt, mahalle, hatta ilçeler bulunan 2-B'lerin satışına imkan sağlıyor. Taslakta yeralan temel hükümler şöyle:
 • Orman kadastro komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkarılan yerler, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine Hazine adına tescil edilecek. Bu yerler, tescille birlikte, Maliye Bakanlığı emrine geçecek.
 • Orman içi köylülerinin yerleştirilmesi amacıyla orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilen yerlerden Çevre ve Orman Bakanlığı'nca uygun görülenler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na tahsis edilecek.
 • Getirilen hükümlere göre satışı yapılamayan taşınmazlar, genel hükümlere göre değerlendirilecek. Hak sahiplerine satıştan sonra arta kalan taşınmazların ne olacağı konusundaki boşluk da bu şekilde giderilecek.
 • Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlardan, tekrar orman olarak değerlendirilmesi mümkün olanlar Maliye Bakanlığı'nca Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.
 • Bu yerlerden tekrar orman olarak ihya edilmesi (yeniden canlandırılması) mümkün olmayanlar, fiili işgal durumuna göre bölünerek Maliye Bakanlığı'nca rayiç değer üzerinden satılacak.
 • Bu taşınmazlardan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinin görecekleri hizmetler için gerekli olanlar, Defterdarlık ya da mal müdürlüklerinde bulunan ihale komisyonlarınca belirlenen bedelin, talepte bulunan idarece ödenmesi halinde bu kuruluşun tasarrufuna bırakılacak.
 • Tasarrufa bırakılan taşınmazlar milli emlak birimlerince tahsisli mal gibi işleme tabi tutulacak. Satışı mümkün olmayan taşınmazlar ise, genel hükümlere göre değerlendirilecek.
 • Özel gelir ve özel ödenek kaydedilen miktarların önceki yıllarda kullanılmayan bölümü, ertesi yıl bütçesine devredilecek.
 • 2-B'lerin satışında rayiç bedel tespiti özel komisyonlarca gerçekleştirilecek.
 • Orman kadastrosu yapılmış yerlerde, bir defadan fazla orman sınırları dışına çıkarma işlemi yapılamayacak.

 • Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
  ÖNCEKİ HABER

  'Hükümet devekuşu politikası izliyor'

  SONRAKİ HABER

  Rezidansın 9. katından düşen kadının itilerek öldürüldüğü iddia edildi

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa