30 Ekim 2005 01:00

Memurun fazla mesaisine 5 kuruş zam

Devlet memurlarının fazla mesai ücreti, yeni yılda 5 Yeni Kuruş (YKr) zamlanacak.

Paylaş
Devlet memurlarının fazla mesai ücreti, yeni yılda 5 Yeni Kuruş (YKr) zamlanacak. TBMM'de bulunan 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, bu yıl saat başına 75 Yeni Kuruş fazla mesai ücreti alan devlet memurlarına, mesai saatleri dışındaki ek çalışmaları karşılığında yeni yılda 80 Yeni Kuruş ödenecek. Böylece fazla mesai ücretlerinde yüzde 6.66 oranında artış olacak. Makam şoförleri dahil bakanlıkların özel kalem müdürlüğü çalışanları ile kurul başkanı, genel müdür, vali, general ve amiral rütbeli birim yöneticileri, rektör ve il belediye başkanlarının yanında çalışan personele de saat başına 1 YTL fazla mesai ücreti verilecek. YURTKUR ve üniversite yurtları ile Atatürk Orman Çiftliği kadrolarında görev yapan personelden fazla mesaileri karşılığı, izin kullanma imkanı olmayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere saat başı 9 Yeni Kuruş mesai ücreti verilecek. Saat başı fazla mesai ücreti, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı ile hava alanlarında rasat hizmeti yürütenler ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi-Deprem Araştırma Enstitüsü çalışanları için de 80 Yeni Kuruş olacak. Fazla mesai ücretine tabi ek çalışma süresi, bu kurumlarda 60 saati aşamayacak. Ayrıca Kandilli'de fazla mesai ücreti ödenecek kişi sayısı 110 ile sınırlı tutulacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi'nde Merkezi Nüfus İdaresi Merkezi'nde (MERNİS) çalışan personele de, ayda 60 saati geçmemek üzere 80 Yeni Kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Okullarda mesai Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde de öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayramlar haricindeki tatilerde de günde 8 saati geçmemek üzere fazla mesai verilecek. Okul ve kurum döner sermaye hasılatından karşılanacak fazla mesai ücreti, saat başına 4 YTL'yi aşmayacak. Döner sermaye işlerinde görevli şoför ile yardımcı hizmetler personeli de, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışma karşılığı, ayda 90 saate kadar 80 Yeni Kuruş mesai ücreti alacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi'nde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline ise ayda 100 saatle sınırlı olmak kaydıyla, saat başı 1.6 YTL fazla mesai ödemesinde bulunulacak. Bütçe tasarısıyla, orman muhafaza memurlarının aylık maktu fazla çalışma ücreti de yüzde 5.9 oranında artarak, 18 YTL'ye yükselecek. Belediyeler ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda çalışan güvenlik görevlilerine ise, belediye nüfusuna göre ayda 116 YTL ile 315 YTL arasında maktu fazla çalışma ücreti verilecek.

ÖNCEKİ HABER

İstanbul'u satıyorum Gözlerim kapalı

SONRAKİ HABER

Cezayir'de cumhurbaşkanı seçimi için 24 adaylık başvurusu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa