TİSK'in sosyal güvenlik önerisi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), , sosyal güvenlikte temel sorunun kayıt dışı ekonomi ve nimet-külfet dengesizliği olduğunu kaydetti. TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Verilere göre, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödeyenlerin çalışma çağındaki nüfusa oranı ülkemizde yüzde 27.4'te kalırken, AB ülkelerinde yüzde 70-80'lerdedir. Sisteme prim ödeyenlerin oranı ABD, Japonya ve İsviçre'de yüzde 100'e yaklaşmaktadır" denilerek, sosyal güvenlik reformunun kayıtlı ekonomiyi çekici kılacak tedbirlerle birlikte yürütülmesi istendi. Açıklamada, prim ödeyenlerin oranının çağdaş ülkeler düzeyine yaklaştırılması, prim oranlarının azaltılması, bürokrasinin kolaylaştırılması, kayıtlı olmayı özendirecek kredi imkanlarının genişletilmesi ve denetimlerle birlikte uygulanması önerilerinde bulunuldu.
www.evrensel.net