27 Ekim 2005 01:00

Sözleşmeli öğrenci!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) şimdi de okullarda "sözleşme" dönemi başlatıyor. MEB'in genelgesine göre, okul yönetimleri, öğrenci ve velilerle sözleşme imzalayacak.

Paylaş
Okullar, öğrenci ve velilerle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sözleşme, öğrenci ve velilerine önemli yükümlülükler getiriyor. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sözleşmeye ilişkin genelge yayınladı. Okullara, genelgeyle birlikte uygulama kılavuzları da gönderildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sözleşme, okulun, öğrencinin ve velinin hak ve sorumluluklarını içeren üç bölümden oluşuyor. Sözleşmeye imza atacak taraflar sorumluluk almış olacak. Sözleşmede öğrencilerle ilgili bölümde öğrencilerin hakları anlatılarak, altına imza atacakları sorumlulukları şu şekilde sıralandı:
 • Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim,
 • Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım,
 • Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim, zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım,
 • Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım,
 • Okul kurallarına uyacağım,
 • Okul yönetimine, (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım,
 • Arkadaşlarıma, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım,
 • Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım. Öğrenciler ayrıca, sözleşmedeki "Okul bahçesinde bulunan bitkileri ayda bir kez sulayacakları, okulun panolarına yazı ve fotoğraflarla katkıda bulunacakları, okulda düzenlenecek seminer ve toplantılara gelen konuklara rehberlik edecekleri" gibi hükümlerin altına da imza atacaklar.

  Velilerin sorumlulukları Sözleşmeye göre, velilerin sorumlulukları şöyle:
 • Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım,
 • Okulun, öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev alacağım,
 • Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim,
 • Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim,
 • Okul gelişim yönetim ekibi ve okul-aile birliği seminerlerine ve toplantılarına katılacağım,
 • İhtiyaç duyduğunda çocuğumun ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım ancak kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım,
 • Çocuğumun disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım,
 • Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim,
 • Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim. Sözleşmenin tarafı olan okulların ise "toplumdan ve çevreden saygı ve destek görme, okulda alınan kararlara ve okulun kurallarına uyulmasını isteme" hakkı bulunuyor. Gerekli görülürse sözleşmeye tarafların isteği doğrultusunda ek maddeler de konulabilecek.
  İmza atılacak "Sözleşme" uygulaması, bütün ilköğretim okulları ve liselerde bu yıldan itibaren başlatılıyor. Düzenlenecek toplantılarla velilere bilgi verilecek. Bundan sonra ise okullar, her kayıt döneminde sözleşme metnini iki nüsha halinde taraflara verecek. Taraflarca imzalanan sözleşme metinlerinden biri, ilk yarıyıl sonuna kadar sınıf öğretmenine teslim edilecek. İkinci nüsha velide kalacak. Sözleşmenin nasıl işlediği konusunda, sınıf öğretmenleri bir değerlendirme formu doldurarak bireysel rapor hazırlayacaklar ve bu rapor öğrencinin karnesiyle birlikte taraflara ulaştırılacak. Sözleşmeler, öğrencinin okulda bulunduğu yıllar boyunca geçerliliğini sürdürecek. Sözleşmede, "tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde ne yapılacağı" konusunda açıklama bulunmuyor.


  Çocuğumu gezdireceğim! Velilerin okulun durumuna göre yapmakla yükümlü olacağı sorumlulukları da bulunacak. Bunlar sözleşmede "Okulun kütüphanesine her yıl en az iki kitap veya kaynakla katkı yapacağım, çocuğumun şehir merkezini görmesini mutlaka sağlayacağım, çocuğumun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engelleyeceğim, çocuğumun ayda bir kez toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını destekleyeceğim" örnekleriyle yer alıyor.
  Fatura velilere kesiliyor Emirali Şimşek (Eğitim-Sen Genel Sekreteri): Hangi ihtiyaçtan bunu yapıyorlar? Öğrencinin kusurlu olup olmadığını nasıl ortaya çıkaracaklar? Zaten önceden öğrenci kusurlu olduğunda doğan zararı karşılıyordu. Şimdi ne yapacaklar, zararı karşılamayan öğrencileri sözleşmeye uymadığı için mahkemeye mi verecekler? Bakanlık aslında eğitimden kurtulmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okuldaki bakım ve onarım faaliyetlerini ve bunların faturasını velilerin üzerine yıkmak için böylesi bir uygulamaya gidiyor.

 • Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
  ÖNCEKİ HABER

  Öğretmenler inşaatta
     öğrenciler bahçede

  SONRAKİ HABER

  İzmir Emek ve Demorkasi Güçleri'nden Newroz'a çağrı

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa