Öğretmenler inşaatta
   öğrenciler bahçede

Hükümet, özel okullara kaynak aktarabilmek için yasalar çıkarırken; Şırnak'ın Varlık köyünde harabe halindeki bir ilkokul yeni atanan iki vekil öğretmen tarafından onarılıyor.

AKP Hükümeti, özel okullara kaynak aktarabilmek için uğraşadursun, bölge illerinde bazı köy okulları henüz eğitim ve öğretime başlayamadı. Bu okullardan biri de Şırnak'ta bulunan Varlık Köyü İlköğretim Okulu. 87 öğrencinin bulunduğu okul, harabe olduğu için derslere başlanamadı. Köye yeni atanan iki vekil öğretmen ellerinde kürek ve fırçalarla okulu onarmaya çalışırken; öğrenciler de çayırda hayvan otlatıyor. Varlık İlköğretim Okulu, Cizre'ye 20 kilometre uzaklıkta iki derslikli bir okul. Okulda görevli öğretmenler ayrılınca, köy okulu 2005-2006 öğretim yılına öğretmensiz girdi. Özel Okullar Yasa Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığı 17 Ekim günü köy okuluna, iki vekil öğretmen atandı. Öğretmenler Fırat Sabuncu ve Cemal Burak, okulu ve kalacakları lojmanları görünce öğrencilerinin karşısına geçmek yerine ellerine fırça ve kürek aldılar. Çünkü okulda tepegöz ve bilgisayarın dışında "hiçbir şey" yoktu. Öğretmenler de "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği" malzemelerle okulda tadilata başladılar. Okula sıra taşıdılar, boyasını yaptılar, onarım işlerini hallettiler, sınıfları temizlediler. Okulları henüz açılmayan öğrenciler ise bu arada çayırda çobanlığa devam ettiler.

Bahçede dersbaşı Tadilatı belli bir düzeye getiren "inşaat ustası öğretmenler", geçen haftadan itibaren dersleri bahçede vermeye başladılar. Kaba inşaat aşamasındaki okulda, bu hafta başında ders verilmeye başlansa da öğretmenler hâlâ, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısını aşındırarak, perde, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçları için koşturmaya devam ediyor. Okulda, eğitim düzenindeki bir başka çarpıklık daha göze çarpıyor. Anadilleri Kürtçe olan birinci sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu Türkçe konuşamıyor. Türkçe'yi sonradan öğrenen beşinci sınıf öğrencileri ise okuma-yazma bilmiyor.

'Sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz' Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Birlik, okula geçen haftadan itibaren verilen vekil öğretmen ile eğitim-öğretimin devam ettiğini belirterek, "Bakanlık yeni atama yaptı. Kapalı köy okulumuz yok. Sözleşmeli veya ücretli öğretmenler ile boş yerleri doldurmaya çalışıyoruz. Sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Birlik, sorunlu okul sayısının 60-70'lerden 15'e kadar indirdiklerini belirterek, "Genelde yaz programı yapıyoruz ancak ek yatırımlar çıkıyor. Okulları onarmak zorundasın. Ödenekler yeni geliyor, okul ihtiyacı sürekli artıyor. Tümünü birden karşılamak mümkün değil. Bazen onarımlar bu dönemde de yapılabiliyor" dedi.


EĞİTİM SEN: BAŞARIMIZI TÜRKİYE GÖRÜYOR! Eğitim Sen Şırnak Şubesi Başkanı Nadir Albur, Şırnak'ta geçen yıllara oranla öğretmen açığının biraz daha kapandığını belirtti. Albur, geçici kadrolarla öğretime devam ediliğini; her yıl, bu kadronun yarısının değiştiğine işaret ederek, "Bir okulda dört ayrı statüde çalışan öğretmen var: normal, vekil, sözleşmeli ve asker öğretmen. Kalıcı bir eğitim kadrosu olmadığı için ÖSS ve OKS'deki başarımızı tüm Türkiye izliyor" dedi. Merkezdeki çoğu okulda bile eğitim-öğretimin başlayacağı yerde badana-boya işlerinin yapıldığını söyleyen Albur, okullar açıldıktan sonra bakanlıktan ödenek gelmesi sonucunda okulların yeni yeni onarıma geçtiğini dile getirdi. Albur, eğitimde, anadilin farklı olması nedeniyle öğrencilerin zorlandığına da dikkat çekerek, "Başka bölgedeki insanlar belli bir düzeye gelinceye kadar okuma yazmayı öğreniyorlar, ondan sonra anlamaya geçiyorlar. Ancak burada birinci sınıfa gelen öğrencinin anlama payının yüzde kaça geldiği malum. Ben Anadolu lisesinde çalışıyorum, derdini tam olarak anlatan öğrenci sayısı çok az. Özellikle eğitim dilinin anadilinden farklı olmasından çıkan sorunlar bunlar" dedi.

www.evrensel.net