AB Komisyonu
   bazı kurumlardan rahatsız

Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nu 9 Kasım'da yayımlayacak olan AB Komisyonu, bazı yargı üyeleri ile RTÜK, YÖK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumların reform sürecine direndiğini düşünüyor.

Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nu 9 Kasım'da yayımlayacak olan AB Komisyonu, bazı yargı üyeleri ile RTÜK, YÖK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumların reform sürecine direndiğini düşünüyor. Türk Dışişleri heyetiyle geçtiğimiz hafta Brüksel'de bir araya gelen AB Komisyonu, reform sürecinde gelinen noktayı ve bundan sonra yapılması gerekenleri detaylı olarak aktardı. AB Komisyonu, yasal düzenlemeler bazında ilerleme kaydedildiğini ancak uygulamada sorun olduğunu savunuyor. Komisyon yetkililerine göre sorun RTÜK, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve YÖK gibi kurumlardaki direnişten kaynaklanıyor. Komisyon, reform sürecinin bundan sonraki aşamasının bu kurumların yaklaşımlarının değiştirilmesi olduğunu düşünüyor. AB Komisyonu'na göre demokratikleşme ve insan hakları, yasal düzenlemelerin yapıldığı ancak uygulamada sorun yaşanan alanların başında geliyor. Yargının bazı kararları yasal değişiklikleri yansıtıyor. Ancak Hırant Dink, Orhan Pamuk, Eğitim Sen vakalarına dikkat çeken Komisyon, bu kararların yargının tutumundaki tutarsızlığına işaret ettiğini belirtiyor. Komisyon'un üzerinde durduğu bir başka nokta sivil-asker ilişkileri. Komisyon'a göre bu alanda ilerleme kaydedildi ancak askeri makamların hükümet politikaları ve siyasi gelişmelerle ilgili açıklamalarına da dikkat çeken Komisyon, askerlerin etkisinin hâlâ sürdüğü görüşünde. AB, askerler tarafından yapılan açıklamaların savunma ve güvenlik alanıyla sınırlı kalması gerektiğini belirtiyor. AB Komisyonu, dini özgürlükler konusunda ise yapılan yasal düzenlemelerden memnun değil. Meclis'te bekleyen Vakıflar Yasası'nı yetersiz bulan Komisyon yetkilileri, gayri Müslim azınlıklara ait bazı malların hâlâ üçüncü şahıslara satışına devam edilmesini eleştirdi. Komisyon açıklamasında, "bazı malların asıl sahiplerine geri verilmesi için yasa çalışması yapılırken, bu malların satışı için ihale açılması kabul edilemez" denildi. Komisyon yetkilileri, Alevilerin durumuyla ilgili endişelerini de aktararak, ibadet yeri, ilgili devlet organlarında temsil ve dini eğitim alanında karşılaştıkları zorlukların sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Tarama süreci başlıyor Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinde ilk tarama toplantısı bugün Brüksel'de bilim ve teknoloji alanında başlayacak. Bilim ve araştırma alanındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Atom Enerjisi Kurumu ve Sanayi Bakanlığı temsilcilerinden oluşan 30 kişilik ekip katılacak. TÜBİTAK yetkilileri, tarama toplantısında Avrupa Komisyonu'nun yetkililerinin bilim ve araştırma alanındaki müktesebata ilişkin tanıtım yapacaklarını belirtti. Bu toplantıya TÜBİTAK'tan biri başkan yardımcısı, dört kişi katılacak. Bu ekip 14 Kasım'da yine Brüksel'de yapılacak bilim ve araştırma başlığındaki kapsamlı tarama toplantısına da katılacak. Tarama toplantılarında Türkiye'nin bilim ve araştırmayla ilgili yasaları, AB müktesebatı ile karşılaştırılacak. Söz konusu yasalarda AB müktesebatına göre büyük farklılıklar bulunmuyor. Müzakerelerde Türkiye'nin bilim ve araştırma alanında ikili ve çok taraflı işbirliği konusu da ele alınacak. Türkiye'nin ikili, çok taraflı, bölgesel ve uluslararası olmak üzere 60 ülke ile 100 bilimsel ve teknolojik işbirliği anlaşması bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Ukrayna ve İsveç ile olan işbirliği de masaya yatırılacak. Türkiye'nin AB'nin bilim ve teknoloji alanında başlattığı çerçeve programlarına katılım konusu da toplantıda gündemde olacak. Türkiye, AB'nin çerçeve programlarına ilk kez 2002-2006 dönemini kapsayan Altıncı Çerçeve Programı ile katıldı. Yedinci Çerçeve Programı'na katılım için ise AB yetkilileri ile görüşmeler sürüyor. Toplantıda Türkiye'nin 2007 yılında başlayacak bu programa katılım payının da müzakere edileceği belirtiliyor.

www.evrensel.net