'Solun iktidarı için tartışıyoruz'

DİSK'in çağrısı ile biraraya gelen sendikacı, yazar, gazeteci ve biliminsanları, Türkiye'nin sorunlarını ve yeni bir sol parti ihtiyacını tartıştılar. Katılımcılar şimdilik somut sorunları tespit ettiklerini belirttiler.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından başlatılan "yeni bir sol parti" tartışmalarının ilk toplantısında Türkiye'nin sorunları ve bu sorunlara yaklaşım ele alındı. Katılımcılar, toplantıların faydalı olduğunu belirtirken, yeni bir partinin ise ancak ortak paydalar etrafından ve halkın ihtiyaçyarı doğrultusunda olabileceğini ifade ettiler. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yeni bir sol parti kurulması gerektiğini ilan eden ve bu konuda bir tartışma süreci başlatan DİSK, ilk toplantısını "Türkiye Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler ve Solun Geleceği" konulu konferans ile Bolu'da yaptı. Bilim insanları, sanatçılar, gazeteciler, araştırmacılar ve siyasetçilerden oluşan 60 kişilik bir katılımcının yer aldığı iki günlük konferansta öncelikli olarak Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunları ele alındı.

DİSK parti mi kuracak? Toplantı öncesinde DİSK'in yeni bir parti kurma girişiminde olduğu konusunda yaygın bir kanı bulunurken, DİSK yöneticileri bunun doğru olmadığını, DİSK'in sadece yeni bir partinin ihtiyaç olduğunu tespit ettiğini ve bu doğrultuda bir tartışma başlattığını vurguladılar. Konferansı gazetemize değerlendiren DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, "Çok yararlı bir toplantı yaptığımıza inanıyorum. Farklı düşüncelerde olan her arkadaşımız konuştu, bir değerlendirme fırsatı buldu" dedi. Çelebi, temel amaçlarının DİSK olarak solun iktidarının oluşumunu kolaylaştırıcı bir rol oynamak olduğunu belirtirken, konferansların bitiminde tartışmalardan çıkan sonucu bir bildirge ile kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu. DİSK eski Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ise henüz tartışmaların devam ettiğini, Türkiye'de solun yapacağı önemli işlerin bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin bu şartlarda kalmasının kabul edilemeyeceğini, solun içinde bulunduğu durumdan kurtarılarak, Türkiye'nin sorunlarının çözülecek konuma gelmesi ve örgütlü bir toplumun yaratılmasını konuştuk" dedi.
Gazeteci Rıdvan Akar: "Toplantı yararlıydı. Bana kalacak olursa, bu katılımcılar açısından ortaklaşmaya dönük bir toplantıydı. Herkes, Türkiye'nin temel sorunlarına dair kendi kanaatlerini ve görüşlerini söyledi. Bunun için bence ortak paydalar oluşturulmalı ve bu paydalar sol bir partinin kurulmasının da temel taşı olmalıdır." Prof. Dr. Türkel Minibaş: "Yapılan toplantı ile Türkiye'nin sorunlarını saptadık. AB'nin küreselleşmesiyle birlikte geçirdiği dönüşümü ve bunun sonucunda Türkiye'nin nasıl etkileneceğini, Türkiye'yi ne gibi sorunların beklediğini, herkes kendi uzmanlık alanında söz alarak görüşlerini bildirdi." Prof. Dr. Erinç Yeldan: "Toplantı akademik, üretken ve bilimseldi. Ancak bıçak kemiğe dayandığı günde sorunlar tartışılıyor. Türkiye'nin gündeminde olan somut, sosyal ve ekonomik sorunların masaya yatırıldığı ve sol bir perspektif açısından değerlendirilen bir gün oldu. Somut gerçeklerle, solun bakış açısıyla bu sorunlar tartışıldı. Hem de solun sahip çıkması gereken alternatifler tartışıldı. Bence bunu Türkiye emekçilerinin ihtiyaç süreci belirleyecektir."


KONFERANSIN GÜNDEMİ İki gün süren toplantılar 4 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Birinci oturumda "AB Süreci; Türkiye'deki Gelişmeler ve Sol" konulu bir söyleşi gerçekleştirilirken, ikinci oturumda ise, "Küreselleşen Dünya, Ülkemizde Ekonomik ve Sosyal Gerçekler ve Sol" hakkında görüşüldü. Burada Erinç Yeldan ve Sadun Aren 10-15 dakikalık birer konuşma yaptılar. Üçüncü oturumun konusu "Siyasal Sistem, Demokratikleşme ve Sol" iken, dördüncü oturumda ise, "Türkiye Solunun Geleceği" konuşuldu. Cumartesi günü akşam saatlerinde biten toplantının ardından, bir sonuç metninin yayınlanacağı söylenirken, DİSK Başkanlar Kurulu bugün de Koru Otel'de kalarak cuma ve cumartesi gününün değerlendirmesini yapacak.

www.evrensel.net