ÇÖZÜM BİRLİK VE MÜCADELEDE

Birlik ve mücadeleyi temel alarak büyüyen TÜMTİS, bir süredir yaşanan iç tartışmalar nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Bu tartışmaların bir an önce bitirilmesini isteyen Bursa ambar işçileri, sendikalarının kurulduğu günden beri hep örgütlenmeyi tartıştığını, başarının da buradan kaynaklandığını hatırlatıyor.

Hayatın tüm yükünü sırtlarında taşıyan ambar işçileri, ekmek parası kaygısıyla, insan bedeninin dayanma sınırlarını zorlayan bir tempoyla sabahı akşam ediyorlar. Bir ambar işçisinin sırtından günde ortalama 40-50 ton yük geçiyor. İşin ağırlığı, bir de sosyal güvencesiz, sigortasız, düşük ücret karşılığında ve kuralsız bir çalışmayla birleşince ambar işçilerinin hayatı çekilmez oluyor. Tüm zorluklara rağmen, kuralsızlığın kural olduğu sektörde, "imkansız" olarak görülen şeyi, örgütlenmeyi başararak, haklarının korunması için kuralların konmasını sağladılar. "Sendikalı olmadan önce çok kötü koşullarda çalışıyorduk ve hiçbir güvencemiz yoktu. İnsanca çalışmanın ve haklarımızın bilincine vardık. Tutunduğumuz tek dalımız sendikamız TÜMTİS'tir. TÜMTİS'imizi kurduğumuz günden bugüne, insanca yaşamanın yolunun işçilerin birliğinden geçtiğini biliyoruz. Birliğimiz bizim için ekmeğimiz kadar kutsal bir değerdir" diyor Bursa ambarlarındaki işçiler.

Sorunlar bitmiyor Örgütlenme sağlandıktan sonra birçok hak kazanmış olmalarına rağmen ambarlarda halen sorunlar ve geleceklerini tehdit eden tehlikelerle yüzyüze işçiler. Bu tehlikelerden biri de yürürlüğe girmesi beklenen Karayolları Taşımacılığı Yasası. Bu yasayla küçük ambarların yaşama şansı kalmıyor; yasaya göre aktarma merkezlerinin en az 100 metrekare kapalı alanı ve 100 ton taşıma kapasiteli araca sahip olması gerekiyor. Birçok ambar şimdiden kapandı ya da kapanma hazırlıkları yapıyor. Kapanan ambarların bir bölümü yeniden kurulurken sendikasız işçi çalıştırmaya yöneliyorlar. Bursa ambarlarında da benzer örnekler yaşanıyor. Şimdiden Yeşil Bursa ve Adana-Mersin Ambarı kapandı. İşçiler, büyük ambarların kurulmasının olumlu yanları olduğunu kabul etmekle birlikte, yasanın, patronlar tarafından sendikasızlaştırmanın aracı olarak kullanıldığına işaret ediyorlar; "Adam ambarı kapatıyor, iki ay sonra açıyor, sendikasız çalışmak isteyenler gelsin diyor. Büyük ambarların oluşmasının olumlu yanları da var ama sendika uyanık davranmaz ise bizi bitirirler."

Sendika mücadeleyle büyür 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nda yapılacak değişiklikle de işkolu sayısının düşürülmesi, yani işkollarının birleştirilmesi planı da sendikaları yakından ilgilendiriyor. Böylece taşımacılık sektöründe kara, hava, deniz taşımacılığında örgütlü sendikaların tek çatı altında birleşmesi gerekecek. Bu durumun örgütlü işçiler açısından avantajlı olmasının tek koşulu yeni işyerlerinde örgütlenmek. TÜMTİS üyeleri bu gerçeğin farkında. Sendikada son dönemde gündeme getirilen olağanüstü genel kurul girişimlerine işaret ederek, böyle bir dönemde bunun bölünmeye yol açacağı uyarısında bulunan işçiler, bu durumdan ancak örgütlenerek ve yeni mücadele adımları atarak çıkılabileceğini belirtiyor. "Sendika tıkanıklığını nasıl aşar diye kendine yontarak tartışanlar oluyor. Biz biliyoruz ki sendika yeni yerlerde örgütlenerek, dayanışmayı büyüterek bu sorunları aşar. Bakın Adana-Mersin Ambarı kapandı. Biz bir şey yapamadık, daha önce Yeşil Bursa Ambarı kapandı yine bir şey yapamamıştık, eskiden böyle değildi, onun için kendi içimizi oymayı bırakıp dayanışmayı nasıl büyüteceğimizi tartışmalıyız" diyen işçiler, sendikalarının kurulduğu günden beri hep örgütlenmeyi tartıştığını, başarının da buradan kaynaklandığını hatırlatıyor.

Bütün işçilerin birliği şart BURTAŞ'ta çalışan Fikret Akyol, "Örgütlü olarak çalışmanın sürekli faydalarını gördük. Sendikamızın örgütlenmesi ve daha da büyümesi lazım. Öteki sendikalarla dayanışma içerisinde olması lazım. Böylelikle gücünü daha fazla büyütebilir. Herhangi bir gelişmeye karşı ancak bu şekilde karşı koyabiliriz" derken, Bursa Birlik Ambarı'ndan Mehmet Özer düşüncelerini şöyle ifade ediyor: "Sendikamız çok iyi sözleşmelerin altına imza attı, ama bu şekilde hiçbir zaman aynı sözleşmeyi yapamaz. Kendi içinde birlik olmadıkça nasıl yapsın! Bu sorunun acilen giderilmesi gerekiyor. İlk önce şubelerden başlayarak erken genel kurul yapılmalı. Daha sonra da merkez kongresini yaptıktan sonra kendisine net bir çizgi çizmesi gerekiyor. Bu şekilde olmaz, yürümez. Örgütsüz işçilere hiçbir mesaj veremeyiz. Sendikanın merkezinde problemler varken neyi anlatalım? Onlara 5 yıl önce yaptıklarımızdan mı bahsedelim? Bugünden bahsetmeliyiz. Bugün onun sorununu nasıl çözebileceğimizi anlatmalıyız. Ne kadar bütün olabilirsek, örgütsüz yerleri de o ölçüde örgütleyebiliriz."


BİR DAHA BÖLÜNME İSTEMİYORUZ Seyrani Yıldız (BURTAŞ): 12 seneden beri BURTAŞ'da çalışıyorum. Sendikalı olarak çalışmaya başladıktan sonra çok şey değişti. Artık bütün haklarımızı tam olarak alabiliyoruz. Yeni kanuna göre sendikaların ortaklaşması gerekiyor. Ortaklaşmasa erir gider. Yetki alamaz. Konfederasyon ayrımı yapmaksızın ortak eylem yapılması ve ortak hareket edilmesi gerekiyor. Ancak sendikamız kendi içinde sorunlar yaşıyor. Kendi içinde bölünme yaşıyor. Bir kere bölündü, bir daha bölünmesini istemiyoruz. Bu işlerden ziyade örgütlenme çalışmasına ağırlık verilmelidir.


ELİMİZDEKİNİ YİTİRİYORUZ Faik Uçar (Bursa Birlik Ambarı): Çalıştığımız sektör oldukça ağır bir sektör. Bir kişinin sırtından bir günde ortalama 40-50 ton yük geçiyor. Bu da işçilerin çeşitli sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor. Çalışma alanı-sahası sağlıklı bir şekilde planlanmalı. Örgütlülüğümüz gitgide gevşiyor. Bireylerin birbirleriyle olan çatışması sendikayı bu hale getirdi. Son imzalanan TİS'in iyi olmadığını ve bunun da sendikanın içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını söylemeliyim. Yeni yürürlüğe girecek olan taşımacılık kanunu hakkında pek bir şey bilmiyorum. Bizlere kötü bir yasa olduğu söylendi ama yasanın tam olarak neler içerdiği detaylı olarak anlatılmadığından bir yorum yapmak mümkün değil. Sendikada örgütlenmeye yönelik hiçbir plan yok. Tam tersine hazır olan şeyi yitiriyoruz. İki sendikanın anlaşamamasına tamam ama şimdi biz kendi içimizde bölündük. Bu en kötü olan tarafı. Bu gibi şeylerden sendikanın arındırılması gerekiyor. Bizlerin örgütlenmeye ve büyümeye ihtiyacı var.


TARTIŞACAĞIMIZA DIŞARI ÇIKIP ÖRGÜTLENELİM

Ali Öztürk (Bursa Birlik Ambarı): Yeni çıkacak taşıma yasasına göre başka bir sendikayla birleştiğimiz vakit ne olacak? Benim kaygılarım var. Örneğin TİS döneminde işçilere sorulmadan, işçilerden onay alınmadan hiçbir şey yapılmıyor. Her şey bizlerin gözü önünde oluyor. Diğer sendikalarda böyle değil. İşçilerin haberleri olmuyor sözleşmelerden. Şimdi kendi işkolumuzdaki sendikalarla birleştiğimiz zaman eskisi gibi olacak mı? Bu uygulama yerinde kalacak mı ya da kalkacak mı? Ben bunu merak ediyorum. Ambarların kapanması sendikayı zor durumda bırakıyor. Yeşil Bursa ve Adana Mersin ambarlarının kapanması ve işçilerin atılması sendikayı zorluyor. İşverenler yasal boşluklardan faydalanarak işyerlerini kapatıyor. Sendikasız çalışmak için yapıyorlar bunu. Sendikanın işverenlerin bahane göstererek ambar kapatmasına karşı bir sistem oluşturması gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var Adana-Mersin Ambarı'nın kapandığını ben daha yeni öğrendim. Haberim olmadı. Daha önceden bu gibi durumlarda hemen haberimiz olurdu ve direniş gerçekleştirirdik. Hepimiz, sorunu olan ambarın önüne giderdik. Şimdi durum böyle değil. Bu, son zamanlarda yaşanan iç tartışmalardan kaynaklanıyor. Tartışmaların olmaması lazım. Nasıl bu duruma geldik? Kim çıkardı bunları? Bilmiyorum. Ama böyle olmaması gerekiyor. Biz sendika olarak bölüneceğimize dışarıya çıkalım. Başka yerleri örgütleyelim

www.evrensel.net