Patronlar 'reform' istedi!

Almanya'da aralarında metal işverenleri, sanayiciler birliği ve sanayi ve ticaret odaları birliğinin de olduğu patron örgütleri, reformların devam edeceği garantisini vermek koşuluyla her türlü koalisyona açık olduklarını, ama "büyük koalisyonu" tercih ettiklerini bildirdiler. Metal işkolu patronları, büyük koalisyondan yana olduklarını açıkladılar. Gesamtmetall Başkanı Martin Kannegiesser, CDU/CSU ve FDP'nin parlamentoda çoğunluğu sağlayamamasından sonra gündeme getirilen hükümet seçeneklerinden büyük koalisyonun, başlatılan 'yenilenme' sürecinin devamı açısından en fazla güven veren hükümet olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Büyük koalisyonun beş temel alanda yoğunlaşması tavsiyesinde bulunan Kannegiesser bunlar "devlet bütçesinin denkleştirilmesi, vergi kolaylıkları getirilmesi, eğitim ve araştırmaya öncelik tanınması, bürokraside azaltmaya gidilmesi, bakım ve emeklilik sigortasında radikal reformların yapılması" olarak sıraladı. Gesamtmetall Başkanı, istikrarlı bir hükümetin kurulması için gerekirse Schröder ve Merkel'in yerlerini yeni isimlere terk etmesini de istedi.
www.evrensel.net