Fotoğraf: AA

Doktorun dediğini yap, yaptığını yapma

Hekimlerin üçte biri sigara içiyor, yüzde 29'unun ise tanı konulmuş hastalığı bulunuyor. TTB'nin yaptığı araştırmaya göre, günde 10 saat mesai yapan hekimlerin yüzde 41'i de ikinci bir işte çalışıyor.

Hekimlerin yüzde 34,6'sı sigara içiyor. Yüzde 29,6'sının tanı konulmuş bir hastalığı bulunuyor. En sık yakalandıkları hastalıklar ise, kalp-damar, mide-bağırsak ve asabiye-sinir hastalıkları. Türk Tabibler Birliği (TTB), tabip odalarına kayıtlı 83 bin 176 hekim arasında bir araştırma yaptı. "Türkiye'de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler" başlıklı bir araştırmada, hekimlerin sosyal durumları, mesleki bilgileri, alışkanlıkları ve tükenmişlik düzeyleri belirlendi.

Sigara ve alkol Araştırma sonuçlarına göre; hekimlerin yaklaşık üçte biri sigara içiyor. Yüzde 34,6'sı halen sigara içtiğini, yüzde 24'ü sigarayı bıraktığını, yüzde 41,4'ü ise hiç içmediğini ifade ediyor. Sigara içen hekimlerin yüzde 47,9'u günde bir paket ve üzerinde sigara tüketiyor. Yarısından fazlası sigara alışkanlığına 20-29 gibi erken bir yaşta başladığını belirtiyor. Hekimlerin yüzde 67.3'ü "ara sıra" alkol kullandığını, 23,27si ise "hiç alkol tüketmediğini" ifade ediyor. "Sürekli" alkollü bir içecek içtiğini ifade eden hekimlerin duyarsızlaşma oranları, eskiden içmiş olan ve hiç içmeyen hekimlere göre daha yüksek.

Hastalıklar Hekimlerin yüzde 29,6'sı tanı konulmuş bir hastalık taşıyor. En sık belirtilen tanı konulmuş hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları (yüzde 27,8), mide-barsak rahatsızlıkları (yüzde 10,3), asabiye-sinir hastalıkları (yüzde 8,6), göğüs hastalıkları (yüzde 5,8) ve ruhsal sorunlar (yüzde 4,9) olarak kaydediliyor.

Yoğun çalışma Hekimler günde ortalama 10 saat çalışıyor. 17 saat ve üzerinde çalıştığını ifade eden hekimlerin oranı ise yüzde 2,6. Çalışma saatleri arttıkça, hekimlerin duyarsızlaşma oranları da artıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla duygusal tükenme yaşıyor. Bunun nedeni olarak, kadınlarda tükenmişliği iş ve iş dışı etmenlerin, erkeklerde ise sadece iş ile ilgili etmenlerin belirliyor olduğu gösteriliyor. Hekimlerin yüzde 40,9'u ikinci bir işte çalıştıklarını belirtiyor. Sıklıkla ifade edilen ikinci işler arasında nöbetçi hekimlik, özel çalışma (yüzde 55,6) ve işyeri hekimliği (yüzde 41) geliyor. Başka işte çalışma nedeni olarak ise en sık, ek gelir elde etmek (yüzde 94,1) sebebi kaydediliyor. Hekimlerin yüzde 17,6'sı ayda 1 milyar ve altında, yüzde 64,4'ü 1 ila 2 milyar arası, yüzde 14,2'si 3 ila 4 milyar arası, yüzde 3,8'i ise 5 milyar ve üzerinde para kazandıklarını dile getiriyor. İkinci bir işte çalıştıklarını ifade eden hekimlerin yüzde 42,5'inin 1 milyar TL'nin altında, yüzde 48,6'sının ise 1 ila 2 milyar TL arasında para kazandıklarını aktarması dikkat çekiyor.

www.evrensel.net