05 Eylül 2005 01:00

Sosyal bilimciler direnişi tartışıyor

Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin düzenlediği sempozyumda, neoliberalizme ve emperyalizme karşı direniş olanakları tartışılacak. Derneğin 2. Başkanı Galep Yalman, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek bilim insanlarının, direniş deneyimlerini paylaşacağını belirtti.

Paylaş
Sosyal Bilimciler bugün uluslararası sempozyumda buluşuyor. Türk Sosyal Bilimciler Derneği (TSBD) tarafından düzenlenen "Küreselleşmeye Karşı Güneyden Gelen Direniş Hareketleri" başlıklı sempozyumda Arjantin'den Brezilya'ya, Çin'den Hindistan'a ve Türkiye'ye sosyal bilimciler küreselleşmenin etkilerini ve küreselleşmeye karşı mücadeleyi tartışacak. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi B Binası'nda yapılacak olan sempozyum üç gün sürecek. Sempozyumla ilgili olarak görüştüğümüz TSBD 2. Başkanı Galip Yalman, kuzey-güney kavramlarının 1970'lerde gelişmiş ve azgelişmiş ülkeleri belirttiğini dile getirerek, küreselleşmenin dünya kapitalist sisteminde eşitsiz sonuçlara yol açmasından hareketle bugün de güney kavramının hâlâ anlamlı olduğuna dikkat çekti. Küreselleşmenin toplumsal, siyasal, ekonomik dönüşümlerinin genel olarak değerlendirilmesini hedeflediklerini söyleyen Yalman, ancak ağırlıklı olarak Türkiye'nin de dahil olduğu güneydekilerin bu politikalar karşısındaki deneyimlerinin paylaşılmasını beklediklerini dile getirdi. Yalman, deneyimlerin birinci elden o ülkelerdeki sosyal bilimciler tarafından anlatılacağını ve paylaşılacağını kaydederek, "Amaç güneyin sesini Türkiye'ye yansıtmak" diye konuştu. Yalman'a göre, bu politikalara karşı gelişen tepkilerin anlaşılması için farklı ülkelerde benzer politikaların ne tür etkiler yarattığının ortaya konulması gerekiyor; "Bu tür neoliberal politikaları uygulayan bazı ülkelerde iktidarlar değişse bile uygulama değişmeden devam ediyor. Bazı ülkelerde de belli kırılmalar olabiliyor belli krizlerin sonunda. Tümüyle reddedilmese de farklı yönelimler, arayışlar içinde olunuyor. Biz de bu deneyimleri yansıtmak istedik".

Emperyalizm tartışması Yalman, 90'lı yıllardan itibaren neoliberal politikaların başka bir şeylerle de eş zamanlı olarak gittiğine dikkat çekti. 1. ve 2. Körfez savaşlarında ABD'nin doğrudan güç kullanımına işaret eden Yalman, sempozyumun bir boyutunun da gerek iktisadi politikalar gerekse askeri güç kullanımıyla gündeme gelen rejim değiştirme, "demokrasi" getirme çabalarına ışık tutmak olduğunu vurguladı. Yalman, bütün bunları kapsayan bir kavram olarak emperyalizmin tartışılmasını hedeflediklerini söyledi. Tüm bunların ışığında Yalman'a göre toplantının iki özgün boyutu var. Güneyli olan bilim insanları kendi ve Türkiye deneyiminin ışığında emperyalizmi tartışacak. İkinci boyutu de TSBD'nin tarihsel niteliği olarak disiplinlerarası çalışmaya vurgu yapılması ve emperyalizmin dönüşümlerinin disiplinlerin birlikte ele alarak değerlendirmesi. Ayrıca toplantıya TÜBİTAK da destek veriyor. Üç gün boyunca sunumlar sırasında Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe simültane çeviri yapılacak.


SEMPOZYUMDA BİRİNCİ GÜN Açılış: 09.30 Korkut Boratav (Türkiye, TSBD Başkanı)BİRİNCİ OTURUM Yeni Müdahale Biçimleri ve Meşrulaştırma: "Terörle Savaş" ve Irak Saat: 10:00-12:00 Ali Kadri (Lübnan) (Batı Asya İçin Ekonomik ve Sosyal Komisyon, Beyrut) "Irak İşgali: Öncesi ve Şimdi" Julian Saurin (İngiltere Sussex Üniversitesi) " 'Terörle Savaş' ve Emperyalizmin Güncel Dışavurumları" İşaya Üşür (Gazi Üniversitesi, Türkiye) "İyi Müslüman, Kötü Müslüman veya Başka Bir Şey" Filiz Çulha Zabcı (Ankara Üniversitesi, Türkiye) "Zora Dayalı Stratejiler ve Yeni Kolonicilik Savaşı" Oturum Başkanı: Ergin Yıldızoğlu (ODTÜ, Türkiye)İKİNCİ OTURUM Dünya Ekonomisi: Emperyalizm ve Krizler Saat: 13.30-15:30 C.P.Chandrasekhar (Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Hindistan) "Ekonomik Karşılıklı Bağımlılık ve Global Ekonomide İstikrarsızlık" Cui Zhiyuan (Tsinghua Üniversitesi, Çin) "Çin-ABD Gerilimleri ve Uluslararası Ekonomik İstikrar" Ahmet Haşim Köse ve Ahmet Öncü (Ankara Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi, Türkiye) "Dünya Ekonomisinde Eşitsiz Kriz Eğilimleri" Prabhat Patnaik (Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Hindistan) "Yeni Emperyalizmin Ekonomisi" Oturum Başkanı: Cem Somel (ODTÜ, Türkiye)ÜÇÜNCÜ OTURUM Güneyde Neo-Liberal Ekonomi Politikalara Karşı Alternatif Arayışı 16:00-18:00 Jayati Ghosh (Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Hindistan) "Ilımlı (Gelenek dışıcılık) Ortadoks-dışı veya Uzlaşımsal Bilgelikten Radikal Kalkış: Hindistan'ın Durumu" Alfredo Saad Filho (Londra Üniversitesi, İngiltere) "Neo-liberalizmin Hegomonyasını Kırmak: Brezilya İçin Alternatif Ekonomi Politikalar" Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi, Türkiye) "Neo-liberal Politikalara Alternatif Arayışı: Türkiye'de Durum" Oturum Başkanı: Oktar Türel (TSBD, Türkiye)

ÖNCEKİ HABER

Mısır'da muhaliflerin mitingi

SONRAKİ HABER

Kendisini taciz eden teşhirciyi kameraya alıp şikayet etti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa