Fotoğraf: AA

İşbırakma uyarısı

İstanbul'da eylem yapan kamu emekçileri, hükümetin tehditlerine ve sefalet ücreti dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini belirttiler. Kamu çalışanları, son dönem kışkırtılan provokasyon ve linç girişimlerini de protesto ettiler.

İstanbul'da eylem yapan kamu emekçileri, hükümetin tehditlerine ve sefalet ücreti dayatmalarına boyun eğmeyeceklerini belirttiler. Kamu çalışanları, son dönem kışkırtılan provokasyon ve linç girişimlerini de protesto ettiler. KESK İstanbul Şubeler Platformu'nun çağrısıyla Galatasaray Postanesi önünde eylem yapan kamu emekçilerine seslenen Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Toprak, hükümete tepki göstererek taleplerini yerine getirmeye çağırdı. Toprak, eylemlerini genişleterek sürdüreceklerini kaydetti. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nihat Dede de AKP Hükümeti'nin kazanılmış haklarını gasp ederek kamu emekçilerini işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa mahkum etmek istediğini söyledi. Özelleştirmeyle ülke kaynaklarının peşkeş çekildiğini vurgulayan Dede, "Ülkede farklılıklar yok sayılarak, şovenizm ve ırkçılık körüklenerek, linç girişimleri gibi insanlık dışı yönelimlerle halklar arasındaki barış ve kardeşlik duyguları tahrip ediliyor" dedi. Dede, talepleri için iş bırakma dahil her türlü eyleme hayata geçireceklerini ifade etti. İşten atılan Coca-Cola işçilerinin de katıldığı eylemde memurlar AKP'ye tepki olarak ampul kırdı.

Başlangıç SES Şişli Şubesi de, hükümet ile memur sendikaları arasında sürdürülen toplu görüşmelerde hükümetin memura verdiği zam oranlarının kabul edilmez olduğunu kaydetti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de dün yapılan eylemde konuşan SES Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer, yaptıkları eylemlerin sadece başlangıç olduğunu dile getirdi. "Ülkenin kaynakları halka hizmet için var. IMF'ye peşkeş çekmek için değil" diyen SES Şişli Şube Mali Sekreteri Burhan Kurt da, memurlara yüzde 1.5 oranında zam önerildiğini, bunun 17 milyona denk geldiğini söyledi. Kurt, iş güvencesini yok eden, emeklilik ve sağlık haklarını ellerinden alan yasa tasarılarının geri çekilmesini, insanca yaşanacak bir ücret, grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı istedi.
 • Sivas'ta basın açıklaması yapan kamu emekçileri halka bildiri dağıttıktan sonra taleplerini içeren bir dosyayı AKP'ye verdiler.
 • Samsun'da 19 Mayıs Vergi Dairesi önünde eylem yapan emekçiler adına konuşan Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Suat Yıldız, "Hak ettiğimiz refah düzeyine ulaşana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
 • KESK Kayseri Şubeler Platformu'nun Hunat Meydanı'ndaki eylemine EMEP, ÖDP ve Eğit-Der destek verdi. Eğitim Sen Şube Başkanı Halil Ünal, hükümetin toplu görüşmelerdeki tutumunu kınadı.
 • Kocaeli'de Belediye İş Hanı önünde toplanan KESK'e bağlı sendikalar, AKP binasına yürüdüler. Petrol-İş, Belediye-İş 2 No'lu Şube, EMEP, ESP, Halkevleri, Yurtsever Cephe destek verdi.
 • Amasya'da KESK üyeleri hükümetin yüzde 3'lük zam önerisini ve Bakan Mehmet Ali Şahin'in sendikalarına yönelik açıklamalarını protesto etti.
 • Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda bir araya gelen KESK'liler, AKP'nin demokrasi, refah vaadini simgileyen balonlar patlattılar.


  DİYARBAKIR KESK Diyarbakır Şubeler Platformu, hükümetin uyarılarını dikkate almaması halinde üretimden ve hizmetten aldıkları gücü kullanacaklarını bildirdi. SES Diyarbakır Şube Başkanı Saliha Aydeniz, insanca yaşama taleplerinin gözardı edildiğini belirterek, şunları söyledi: "AKP sadece ekonomik taleplerde değil, demokrasi toplumunun sosyal ve siyasal istemlerinde de düşük bir not almıştır. Hükümet toplu görüşme hakkımızı yok saymıştır. Toplu görüşme ve grevli hakkımızı istiyoruz. Başta eğitim ve sağlık hizmetleri olarak anayasal sosyal devlet anlayışına sahip çıkarak kamu hizmetlerini paralı hale getirilmesi girişiminden vazgeçilmelidir. İşsizler, esnaflar, çiftçiler, kadınlar ve gençlerin sorunları ortaktır. İinsanca, barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

  ELAZIĞ Porselen Meydanı'nda yapılan eylemde konuşan Eğitim Sen Şube Sekreteri Nurettin Tepe, hükümetin KESK'e ve Eğitim Sen'e yönelik tehditlerine tepki göstererek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'i sendikalardan özür dilemeye çağırdı. Eylem boyunca sık sık "Hükümet zammını al başına çal", "Eğitim Sen kapatılmaz", "Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz" sloganlarını atan kamu emekçilerine, EMEP DEHAP, ÖDP, CHP destek verdi.

  MALATYA Malatya Postanesi önünde toplanan memurlar, "Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız", "IMF'ye değil emekçiye bütçe", "Yaşasın sendikal mücadelemiz", "Direne direne kazanacağız" sloganlarını attılar. SES Şube Sekreteri Türkan Kavloğan, "Ücretler arasındaki adaletsizlik giderilmeli ve sosyal haklar koşullarına göre belirlenmelidir" dedi. Basın açıklamasından sonra kısa bir süre oturma eylemi yapıldı.

  ŞANLIURFA KESK Şanlıurfa Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı İbrahim Ayhan, şube binasında yaptığı açıklamada, "KESK'e bağlı sendikalar demokratik, ekonomik ve özlük taleplerinin arkasında duracak, hükümetin adım atmaması durumunda her türlü demokratik eylemi örgütleyecektir" diye konuştu.

  ADIYAMAN Adıyaman'da basın toplantısı düzenleyen SES Şube Başkanı Zeynep Alagöz, kamu çalışanlarının insanca bir yaşam sürdürebilmesi için grevli toplusözleşmeli sendikal hakkın kaçınılmaz olduğunu belirti.

  www.evrensel.net