'Konferansın yapılması
    ertelemeyi aklamaz'

Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in "Bu konferans Türk milletini arkadan hançerlemektir" şeklindeki açıklamalarının ardından ertelenen "İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları" başlıklı konferansın katılımcıları, konferansın gerçekleşmesinin, erteleme kararını aklamayacağını söyledi.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in "Bu konferans Türk milletini arkadan hançerlemektir" şeklindeki açıklamalarının ardından ertelenen "İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları" başlıklı konferansın katılımcıları, konferansın gerçekleşmesinin, erteleme kararını aklamayacağını söyledi. 25-27 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan ve hükümet çevresinden gelen tepkiler nedeniyle ertelenen, 'İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları' başlıklı konferans, aynı konu ve katılımcılarla 23-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konferansın ertelenmesinin Türkiye için talihsizlik olduğunu belirten katılımcılar, konferansın gerçekleşmesinin erteleme kararını aklamayacağını ifade ediyor. Konferans katılımcılarından Av. Fethiye Çetin, konferansın planlanan tarihte yapılmaması ile Türkiye'nin elindeki şansı kaybettiğini belirterek, "Türkiye AB yolunda artık belli adımları attığını söylüyor. O nedenle bu konferansın yapılması Türkiye için bir şanstı ve bu şans gerektiği gibi kullanamadılar. Bunu kendilerini açısından bir talihsizlik durumuna çevirdiler" dedi. Hükümetin yaptığı hatanın farkına vardığını söyleyen Çetin, "Tartışma önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Konferans mayıs ayında yapılmış olsaydı bugün farklı bir süreç olabilirdi. Yine de bunun yapılması bir adımdır. Türkiye'de artık pek çok şeyin konuşulması gerekiyor. Bunun zemini yaratılmalı. Bu tartışmalar normal hale gelmeli. Hükümet yaptığı hatanın farkına vardı ve AB yolunda adımlar atıyor" diye konuştu. Prof. Dr. Baskın Oran da, konferansın ertelenmesinin Türkiye'ye zarar verdiğini vurgulayarak, "Tabi ki konferansın yapılmasından korkuldu ve korkunca da konferans ertelendi. Konferansın ertelenmesi Türkiye'nin olduğundan daha kötü görünmesine neden oldu. Konferansın ertelenmesini isteyenler iki uç taraftı ve 'tek taraflı yapılıyor' iddiasıyla karşı çıktılar. Bu konuda iki tane aşırı ucu dışarıda bıraktı. Birincisi diaspora, ikincisi ise Türk resmi görüşü. Konferansta bildiri verecekler bu anlayışın dışında olanlardır" diye konuştu. Konferansın yeniden yapılmasının Türkiye'nin kötü görünmemesini sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Oran, şunları söyledi: "Yapılmaması Türkiye devletinin medeni olup olmadığını tartıştırttı. Şimdi bu olumsuz hava dağılacak ama Türkiye'ye zarar verilmiştir. Bu konferans çok sesliliği, çok kültürlülüğü isteyenlerin ve tartışanların konferansı olacak. Türkiye'nin normalleşmesini sağlayacak birde bu konferans bir şanstır. Hükümet karşı olmadığını göstermek için katılım sağlayabilir. Gülünç olan ise devamlı tek taraflı konferans düzenleyenlerin bu konferansın tek taraflı olduğunu iddia ederek yapılmamasını istemesidir." Konferans katılımcılarından Gazeteci-Yazar Etyen Mahçupyan ise, konferansın düzenlenmesine eski tepkinin olmayacağını belirterek, "Bu geçen birkaç ay herkesin yeniden durup düşünüp daha sağduyulu bir pozisyona geldiği bir dönem olarak düşünüyorum. Özgürlük açısından da herhangi bir kısıntının yaşanacağını düşünmüyorum. Hem konferansın içeriği hem şu andaki Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer herhangi bir sorunun yaşanacağı ihtimalini vermiyor. Bu tür şeylerde içerik önemli değildir. Esas olan bu konferansın yapılmasıdır" dedi.

www.evrensel.net