Fotoğraf: AA

'Onyıllar sürse de direneceğiz'

Giderek güçlenen Irak direnişinin özellikle istihbarat alanında geliştiğine dikkat çeken Salih el Mukhtar, ABD'nin Irak'ta 'ne hale düştüğünü' gördükten sonra dahi halen Irak'a işgal askeri göndermeyi planlayan ülkeleri de uyarıyor.

Irak'ın BM gücünde 1990-1991 yılları arasında bulunan Salih el Mukhtar, Irak direnişinin ABD'yi askeri alandan çok istihbarat alanında yendiğini söylüyor. Tüm dünyanın 'büyük' bir devletin nasıl aşağılandığını gördüğünü belirten Mukhtar'ın Irak'a asker göndermeyi halen düşünen ülkelere de bir uyarısı var. Arap Birliği'nde istihbarattan sorumlu genel sekreterlik görevi yürütmüş olan Mukthar, 1999 yılında Irak Hindistan Büyükelçisi 2003 yılında da Vietnam Büyükelçisi olarak görev yaptı. Mukthar'ın Arabmonitor adlı internet sitesine verdiği ropörtajını kısaltarak yayınlıyoruz: Arabmonitor: Bizim gördüğümüz Irak direnişi eski hükümet tarafından mı örgütlendi yoksa işgal süresince mi oluştu? Salih el Mukhtar: Elbette gerilla savaşını başlatmak için hükümetin daha önce sağladığı olanakları (mühimmat gibi) kullandılar. Irak'ın işgalinin ardından binlerce kişi direnişe katıldı. Şu an itibariyle Amerikan sömürgesine karşı savaşan çok farklı gruplar var. Ve bu gruplar çok farklı ideolojik karaktere sahip. Bu grupların arasında çok güçlü bir koordinasyon var. Dini grupların yükselişini ve artışını neye bağlıyorsunuz? Özgürlük savaşında işgale karşı tüm güçleri ayağa kaldırmak önemlidir. Tüm tarihi deneyimler, tüm ideolojilerin ve farklı karakterde hareketlerin anavatanı koruma sürecine katıldığını gösterir, Amerikan işgaline karşı örgütlenen Vietnam'ı düşünün. Irak'a gelince biz insanlık tarihinin tanık olduğu en tehlikeli sömürü ile karşı karşıyayız. Çünkü dışarıdan destek görmüyoruz. Koşullar Irak'ın özgürlüğü için tüm güçlerin birleşmesini zorunlu kılıyor. İnthar eylemleri, Irak direnişinin elindeki en etkili silah. Aslında ülkeyi işgal eden güçlere karşı caydırma ve onları yenme için bu tek kitle imha silahı. Irak direşinin elinde çok basit silahlar var öte yandan, diğer tarafın karmaşık silahları, jet uçakları, tankları, füzeleri ve modern teknolojisi var. Irak direnişinde kaç aktif eylemci bulunuyor? Amerikan kaynaklarının Irak'a empoze etmeye çalıştığına göre anayapı da 200.000 bulunuyor. 200.000 kişi de çevresinde var. Bu rakam doğru değil çünkü sadece direnişin kuruluşunda 3 milyon Iraklı yer aldı. Baas Partisi'nin 6 milyon destekçisi vardı. bu sayıyı yarıya bile düşürseniz 3 milyon kalıyor. Savaşçıların sayısına gelince bu rakam da 400 binden az değil. Ki bunlar eğitilmiş generalleri de içeriyor. Direniş yeni Irak polisine, ordusuna ve yönetimine sızıyor gibi... Gerilla savaşının temelleri Saddam yönetimince işgalden iki yıl önce atıldı. Irak istihbarat servisi sadece işgalciler tarafından kurulan Irak yönetimine değil Irak ordusunun üst düzey rütbelerine de sızdı. Çünkü Amerikan ordusunun Arapça konuşan çevirmenlere, rehberlere, işçilere ve teknisyenlere ihtiyacı vardı. Böylece Irak istihbaratı onların rütbelerini ele geçirdi. Irak direnişinin yaptığı en acı verici operasyonlar eski işgal valisi Paul Bremer'in de dediği gibi askeri değil istihbarat alanında. (...) Irak istihbaratının deneyimleri Amerikalılara karşı ustaca kullanıldı ve sizi şuna temin edebilirim ki direnişin elindeki Irak istihbaratı CIA'yi geçer. Ebu Musab el Zarkavi'nin Irak'ta olduğuna inanıyor musunuz? Zarkavi'nin Irak'ta olduğuna dair kesin bir istihbarat yok. Bazı kaynaklar onun işgalin başında öldürüldüğünü söylerken bazıları Amerikalılar tarafından tutuklandığını öne sürüyor. Doğru hikaye ne olursa olsun Zerkavi fenomeni küçük bir fenenomen ve küçük bir alanda sınırlı bir rolü var. Amerikan yetkilileri tüm operasyonların Zarkavi tarafından yapıldığını söylüyor çünkü Irak direnişini 'yabancı savaşçıların' işi olarak göstermek istiyor. Irak ve Amerikan güçleri arasında görüşmeler işe yarayabilir; tabi eğer görüşme varsa... Tek gerçek şu ki, Irak direnişi ve Amerikan güçleri arasında mektuplar alınıp verildi. Amerikan tarafı direnişin tam olarak ne istediğini sordu. Direniş bazı koşulları öne sürdü. Bunlar arasında ABD silahlı güçlerinin koşulsuz ve tam olarak çekilmesi talebi vardı. Irak devletinin ve Iraklı bireylerin işgal nedeniyle gördükleri zararın telafi edilmesi ve Irak'ın işgal öncesinde olduğu gibi yeniden yapılandırılması için finanse edilmesini talep ettik. İki taraf arasında hiçbir anlaşmaya varılamadı çünkü ABD direniş ile koşulsuz bir anlaşma istiyor. Direniş görüşmelere başlamadan önce taleplerinin kabul edilmesini şart koştu. Görüşmelerin de tamamen çekilme ve Irak'ın taleplerinin yerine getirilmesinin detayları hakkında olmasında ısrar etti. Arap hükümetleri Bağdat'ın direnişle savaşılması konusundaki çağrıya nasıl cevap veriyor? Arap ve İslami yönetimlerin tepkisini korku ve kararsızlık belirliyor. Çünkü Amerikalıların ve diğerlerinin nasıl aşağılandığını gördüler. Arapça'da bir deyim vardır; "Eğer elinde hiçbir şey yoksa bir şey veremezsin." Yani Arap hükümetleri ve İslami hükümetler Irak'ta savaşmaya hazır değil, eğer en güçlü imparatorluk bile yeniliyor ve aşağılanıyorsa onlar nasıl başarabilir ki? Eğer bazı hükümetler Irak'a asker göndermeye hazırlanıyorsa onların kaderleri de Amerikalılarınkinden farklı olmayacak. Mısır Irak elçisinin kaçırılması savunulabilir mi? Bu kişiler Mısır'ın Irak'ta elçi bulundurmasının diğer ülkeleri de Irak'a üst düzey elçi göndermeleri yönünde cesaretlendireceğini düşünüyorlar. Ve tabi bunun da kukla hükümete meşruiyet kazandıracağını. Onlar kukla hükümete meşruluk kazandırma sürecini durdurmak istedi. Irak Şiileri'nin ve Amerika'nın gündemi ve Kürtlerin bağımsız olma projesi birlikte nasıl var olacak? ABD'nin Irak'taki temel hedefi, Irak'ı güçlü bir devletten güçsüz bir devlet haline dönüştürmek. Bunu yapmak için her türlü çatışmayı ve tartışmayı körüklüyor. Bu nedenle ABD'nin farklı gündemleri uyum içinde bir araya getirme gibi bir niyeti yok. O Irak'ı üçe bölmeyi amaçlayan eski bir ABD İsrail gündemi üzerinde çalışıyor. Şimdi birbiriyle çatışan tüm güçleri Irak'ın kontrolünü ele geçirmek için bir araya toplamanın zamanı.

www.evrensel.net