Fotoğraf: Tanner Maury/EPA/AA

TTB Gürsoy'a sahip çıktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Erdoğan ile Kürt sorunu konusunda görüşen aydın grubu içinde yer alması nedeniyle bir grup hekim tarafından istifaya çağrılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Gençay Gürsoy'a destek verdi. Şiddet ortamının derhal ve önkoşulsuz durdurulması için çaba göstermenin, hekimlik mesleğinin "en sıradan gereği ve temel ilkesi" olduğu vurgulanan TTB açıklamasında, bu ilkeler gereği TTB'nin pek çok genel kurul kararı oluşturduğu ve yaşama geçmesi için çalıştığı hatırlatıldı.
www.evrensel.net