Bebek ölümleri için araştırma komisyonu

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), son aylarda üç hastanede meydana gelen bebek ölümlerini araştırmak için bilimsel bir komisyon kurma kararı aldı. Komisyon, TTB ve İTO görevlilerinin yanı sıra, konuyla ilgili uzmanlık dernekleri yöneticileri, tıp fakültesi öğretim üyeleri, eğitim hastaneleri eğiticileri ve hemşirelik dernekleri yöneticilerinden oluşuyor. İTO binasında dün yapılan basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülay Kılıç, Trakya Tıp Fakültesi, Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi ile Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi'ndeki bebek ölümlerini hatırlatarak, komisyonun bebek ölümlerini aydınlığa kavuşturmak amacıyla bağımsız, tarafsız ve bilimsel bir şekilde incelemelerde bulunacağını belirtti. Kılıç, yürütülecek çalışamalar sonucunda hazırlanacak raporun hükümet ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile YÖK, tıp fakülteleri, eğitim ve hizmet hastanelerinin bilgisine sunulacağını söyledi. Son iki aydır 18 bebeğin ölümüyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, şu ana kadar Edirne ve Kayseri'deki ölümlerin hastane enfeksiyonları nedeniyle olduğunu belirten Kılıç, ölümlerin ülkemizdeki sağlık sisteminin mevcut durumunu göz önüne serdiğini dile getirdi. Yoğun bakım ünitelerinde bir hemşirenin bir ya da iki hastaya bakması gerekirken bunun dörde, ona hatta yirmiye bile yükselebildiğini ifade eden Kılıç, hastanelerdeki hemşire ihtiyacının bu kadar büyük olmasına rağmen otuzbeş bine yakın hemşirenin işsiz olduğunu söyledi. Türkiye'deki bebek ve çocuk ölüm oranlarının, son yirmi yıldır işgal, savaş halinde olan Irak dışındaki bütün komşu ülkelerden fazla olduğunu söyleyen Kılıç, yaşananların ulasal sağlık politikası sorunu olup bütüncül ve kamucu bir yaklaşımla ele alınmasını isteyerek şöyle devam etti; "Bilgiye dayalı bilimsel bir çalışma sonucu ortaya çıkacak gerçekler ışığında sonuç alıcı adımlar atılmalıdır."
www.evrensel.net