Fotoğraf: AA

Yabancılar mülk yasasını bekliyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye'de mülk edinme imkanı ortadan kalkan yabancılar, yeni yasayı bekliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye'de mülk edinme imkanı ortadan kalkan yabancılar, yeni yasayı bekliyor. Anayasa Mahkemesi'nin 14 Mart 2005 tarihinde Tapu Kanunu'nun yabancılara mülk satışının önündeki engelleri kaldıran hükmünü iptal etmesinin ardından hazırlanan kanun taslağı, Bakanlar Kurulu'nda imzada bulunuyor. Ortak komisyonun hazırladığı metin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçeleri dikkate alınarak yabancılara mülk satışının sınırlarını net olarak çiziyor.Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazların ve sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü, 10 bin metrekareyi geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, bu miktarı 3 katına kadar artırabilecek. Ticaret şirketleri münhasıran turizm, sanayi ve teknoloji yatırımlarına ilişkin olarak, fiilen bu yatırımlarla ilgili bina ve tesis yapılmak ve yapılış amaçlarına uygun olarak işletilmek üzere, çevre düzeni ve imar planları ile kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgeleri, turizm merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve bu amaçlarla ayrılmış alanlarda en fazla 50 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz edinebilecek. Bu şirketler, karşılık aranmaksızın, aynı koşullarla ve miktarda, belirtilen taşınmazların üzerinde 49 yıla kadar ayni hak tesis ettirebilecek.
37 BİN 342 ADET MÜLK SATILDI Yabancılara mülk satışını kolaylaştıran yasadan önce 69 yılda Türkiye'de 37 bin 342 adet taşınmaz satın alan yabancılar, yeni yasanın ardından ise 2 yılda 15 bin 842 adet mülke sahip oldular. Söz konusu arsa, arazi ve bağımsız bölümlerin toplam büyüklüğü ise 9 milyon 584 bin 54 metrekare olarak ölçüldü. Bir diğer ifade ile yabancılar İstanbul'un Adalar ilçesinin toplam yüzölçümüne yakın miktarda bir alan satın aldılar.
EN ÇOK İNGİLİZLER ALIYOR En çok mülk alanlar arasında ilk sırada İngilizler yer aldı. Son 2 yılda 8 bin 625 İngiliz, ülkemizde 6 bin 333 adet taşınmaz edinirken, kendilerini Türkiye'de mülk sahibi olan 3 bin 210 Alman izledi. Almanların satın aldığı taşınmaz sayısı da 3 bin 482 olarak saptandı. Ülkemizde 1199 adet taşınmaz alan 1563 İrlandalı, İngiliz ve Almanların ardında yer alırken, bu üçlüyü Hollandalılar, Danimarkalılar, Norveçliler ve Yunanlılar izledi.

www.evrensel.net