Fotoğraf: Evrensel

EMEP tüzüğünü değiştirdi

Emeğin Partisi (EMEP) 2'nci Olağanüstü Kongresi'ni toplayarak, tüzüğünü yasal değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenledi.

Emeğin Partisi (EMEP) 2'nci Olağanüstü Kongresi'ni toplayarak, tüzüğünü yasal değişiklikler doğrultusunda yeniden düzenledi. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Haydar Kaya'nın divan başkanlığında dün Ankara'da toplanan Olağanüstü Kongre'de, tüzüğün, aidatları düzenleyen 5'inci maddesi yapılan değişiklikle, aidat cinsi TL yerine YTL, sınırları da 5-250 YTL olarak düzenlendi. Yasal olarak yönetimlere yedek üyelerin de belirlenmesi zorunluluğu doğrultusunda, merkez, il ve ilçe yönetimlerinin yeniden belirlendiği tüzükte, 19'uncu madde "Başkanlık Kurulu Genel Başkan ve GYK tarafından belirlenen yeterli sayıda GYK üyesinden oluşur. Başkanlık Kurulu, Parti Program ve Tüzüğü hükümleri ile Genel Kongre ve Genel Yönetim Kurulu'nun kararlarını günlük olarak icra ve uygulanmasını takip eder. Başkanlık Kurulu üyeleri görevlerini yürütürken ihtiyaca bağlı olarak ve kendi aralarında koordinasyonu sağlamak amacıyla gerekli görüldüğünde toplanırlar" şeklinde değiştirildi. İl Yönetim Kurulu'na ilişkin 23'üncü maddede yapılan değişiklik ile, İl Yönetim Kurulu'nun İl Başkanı dahil 7 asil 3 yedek üyeden oluşacağı, kendi içinde İl Sekreteri ve İl Saymanı seçeceğine ilişkin düzenleme getirildi. Benzer bir değişiklik 27'nci maddede de yapılarak, İlçe Yönetim Kurulu'nun da İlçe Başkanı dahil 5 asil, 2 yedek üyeden oluşacağı, kendi aralarında ilçe sekreteri ve saymanı belirleyeceği ifade edildi. Merkez organların çalışmasına ilişkin 46'ncı madde de değiştirilerek, "Merkez organlarda üye eksilmesi durumunda yeterli sayı bulunduğu koşullarda organ çalışmasına devam eder. İl ve ilçe organlarında eksilme olduğunda yeri yedek üye ile doldurulur. Organların yeterli sayının altına düştüğü durumlarda ilgili üst organ tarafından Geçici Yönetim Kurulu atanır ve il örgütlerinde 45, ilçe örgütlerinde 30 gün içinde Yönetim Kurulu seçimi için Olağanüstü Kongre yapılır" denildi.

www.evrensel.net