Hükümet suç ortağı arıyor

Üçlü Danışma Kurulu, Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve TİSK başkanlarının katılımıyla toplandı. Toplantıda Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler ve "Sosyal Güvenlik Reformu" ele alındı.

Üçlü Danışma Kurulu, 2821 sayılı Sendikalar Yasası, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sosyal Güvenlik Reformu yasaları için dün toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Meclis'e sevkettikleri Sosyal Güvenlik Yasası için "geniş katılımlı, herkesin bilgi ve birikimini aktardığı bir yasa süreci" istediklerini öne sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu başkanlığında yapılan dünkü toplantıya Türk-İş Başkanı Salih Kılıç, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, Hak-İş Başkanı Salim Uslu ile TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik ile sendikaların uzmanları ve bakanlık bürokratları katıldı. Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Başesgioğlu, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda, ILO normları ve AB müktesebatı doğrultusunda değişiklik yapmak zorunda olduklarını belirtti. Bu konuda, bilim adamları tarafından hazırlanan bir taslak olduğunu hatırlatan Başesgioğlu, bu taslak üzerinde hangi yöntem ve takvim içerisinde çalışma yapılacağını kararlaştıracaklarını ifade etti. Sosyal ortak! "Sosyal Güvenlik Reformu" tasarısının da gündemlerinde olduğunu, Meclis'te ilgili komisyonlarda görüşülmeyi bekleyen tasarıya ilişkin son değerlendirmeleri aktaracaklarını belirten Başesgioğlu, "toplumun bir reform ihtiyacı ile karşı karşıya olduğunu, bu reformun bugün için değil, gelecek için yapılan bir sosyal planlama" olduğunu savundu. Başesgioğlu, "Geniş katılımlı, herkesin bilgi ve birikimini aktardığı bir yasama süreci geçirmek istiyoruz. İşçi ve işveren sendikalarımızı sosyal ortak olarak görüyoruz. Sosyal politika alanındaki düzenlemelerde hükümet kadar konfederasyonlarımızın da sürece katılması, söz sahibi olması ve sorumluluk üstlenmesi lazımdır" diye konuştu. "Çalışma barışını kalıcı hale getirmek, işsizlikle mücadele etmek, kayıt dışı istihdamda istenilen noktaya ulaşmak, üretimi artırıp, işletmelerin rekabet imkanlarını geliştirmek istiyorlarsa mutlaka bu sosyal ortaklık anlayışını çalışma hayatına yerleştirmek zorunda olduklarını" ifade eden Başesgioğlu, "Reform yasalarını konfederasyonlarımızla sosyal ortaklık anlayışı içinde yapma gayreti içinde olacağız" dedi.

www.evrensel.net