01 Mayıs 2005 21:00

Yüzbin emekçi 'birlik' dedi

İstanbul'da işçi, kamu emekçisi, genç, kadın, emekli 100 bine yakın kişi Kadıköy'de 1 Mayıs'ı kutladı. Savaşa, sömürüye ve şovenizme karşı çıkan emekçiler, "birlik ve mücadele" dedi.

Paylaş
1 Mayıs, İstanbul'da yüzbine yakın kişi tarafından birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla kutlandı. Pankartları, dövizleri, bayrakları, flamalarıyla sloganlar ve marşlar eşliğinde üç koldan alana giren emekçiler; savaşsız, sömürüsüz, insanca yaşanacak bir dünya özlemlerini dile getirdiler. İstanbul'da 1996'da yapılan mitingden sonra en kitlesel 1 Mayıs mitingi dün yine Kadıköy'de kutlandı. İskele Meydanı'nda yapılan mitingde, güç birliği ve mücadele çağrıları öne çıktı.

Bayram havası Miting için üç ayrı noktada toplanma başladı. Toplanma noktalarına giden yollar trafiğe kapalı olduğu için emekçiler kendi kortejlerine uzun mesafeler yürüyerek ulaşabildiler. Küçük gruplar halinde marşlar, türküler ve sloganlarla yürüyen emekçiler, coşkulu bir kutlamanın habercisiydiler. Bayram havası saatler ilerledikçe etkisini artırırken, yürüyüş 12.00'a doğru başladı. Haydarpaşa-Harem güzergahında oluşturulan kortejin en en önünde Türk-İş'e bağlı sendikalar yürüdü. Savaşa ve işgale karşı dövizlerin yer aldığı Türk-İş kortejinde, 10 bin civarında işçi yürüdü. Belediye-İş başta olmak üzere, Tez Koop-İş, Haber-İş, Yol-İş, Petrol-İş, Deri-İş sendikaları kitlesellikleri ve coşkularıyla dikkat çekiciydi. Bazı sendikaların üyeleri eş ve çocuklarıyla alandaydı. "En büyük güç örgütlü güçtür", "Özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya hayır" yazılı döviz ve pankartlarla yürüyen Belediye-İş üyesi işçilerin kortejinde, İETT Çalışanları Derneği üyesi şoförler de yer aldı. Deri-İş Tuzla Şubesi veü Tez Koop-İş üyeleri sözleşme süreçlerindeki uyuşmazlıkları pankart ve dövizlerine taşıdılar. Petrol-İş üyesi işçiler ise işçileri örgütlenmeye çağıran ve özelleştirme karşıtı pankartlar taşıdılar. Türk-İş'in ardından EMEP, DEHAP ve SDP, ESP ve dergi çevreleri alana girdi.

Yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı Haydarpaşa Garı güzergahında yürüyen Hak-İş, İstanbul'da ilk kez bir mitinge bu kadar kitlesel katıldı. Marmara bölgesi şubelerinden de işçilerin yer aldığı Hak-İş kortejinde Hizmet-İş ve Çelik-İş'in katılımı dikkat çekiyordu. Çelik-İş ve Hizmet-İş üyesi işçilerin yoğun olarak katıldığı kortejde sık sık "Yaşasın işçilerin birliği" sloganı atıldı. Kadın işçilerin dikkat çektiği Öz-Gıda-İş kortejinde ise "Yolsuzluğa ve yoksulluğa hayır" pankartı açıldı. "Emeğimiz, ülkemiz, onurumuz için yürüyoruz" pankartı açan Halkevleri de bir diğer kitlesel kortej oldu. Baretleri ile gelen mimar ve mühendisler, "Özelleştirmeye ve AB dayatmalarına hayır" derken, "Bilime saygı" istediler. İstanbul Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Oodası AKP'nin sağlık politikalarını eleştiren pankart ve dövizler açtılar. İHD, ÇHD, ÇGD ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve pek çok yöre derneği de bu yürüyüş kolundaydı.

Aydınlar kolkola Tepe Natilius güzergehından da DİSK, KESK, CHP, ÖDP, HÖC ve dergi çevreleri yürüdü. Yaklaşık 7 bin kişinin yürüdüğü DİSK kortejinde Birleşik Metal-İş ve Genel-İş'in katılımı kitleseldi. Birleşik Metal-İş Sendikası Marmara Bölgesindeki bütün şubelerini İstanbul'daki mitinge getirdi. İşyerlerinin pankartlarıyla yürüyen işçiler ellerinde, "Ükemi seviyorum", "Fabrikamı seviyorum"; "İşimi seviyorum" yazılı dövizler taşıdı. "Demokrasi, barış kardeşlik ve özgürlük için mücadeleyi yükseltelim" pankartı arkasında yürüyen KESK'e bağlı sendikaların katılımı düşüktü. "Eğitim satılamaz, okullar kapatılamaz", "Eğitim Sen kapatılamaz" pankartları ile ve sloganları ile KESK'in alandaki en kitlesel sendikası yine Eğitim Sen oldu. Haber-Sen üyeleri de "Telekom halkındır sattırmayız" yazılı önlükler giydiler. Yürüyüş kolunda "Yoksulluğa, işsizliğe savaşa ve ırkçılığa karşı yaşasın mücadelemiz" pankartıyla ÖDP de yer alırken, HÖC korteji önünde ise tek tip elbiseli gençler yürüdü.

ÖNCEKİ HABER

AKP'nin 1 Mayıs anlayışı!

SONRAKİ HABER

Hakim ve savcı sınavında 70 puan barajı yeniden yasalaştı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa