Gül, tepki toplayan yargı yasasını onayladı

Gül, tepki toplayan yargı yasasını onayladı

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, Yargıtay ile Danıştay’da daire ve üye sayısını artıran yasayı onayladı. AKP Hükümeti’nin yüksek yargıyı yeniden yapılandırma adımı olarak görülen yasa tepki ile karşılanıyor ve Gül’e, onaylamaması yönünde çağrılar yapılıyordu.Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yas

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, Yargıtay ile Danıştay’da daire ve üye sayısını artıran yasayı onayladı. AKP Hükümeti’nin yüksek yargıyı yeniden yapılandırma adımı olarak görülen yasa tepki ile karşılanıyor ve Gül’e, onaylamaması yönünde çağrılar yapılıyordu.
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yasa ile; Yargıtay ve Danıştay’ın daire ve üye sayısı artırılıyor. Yasayla; İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalar yönünden daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde, uyuşmazlığın kaynaklandığı mevzuat esas alınacak. Dairelerden birinin yıl içinde gelen işleri, normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse bir kısım işler başka daireye verilebilecek. Yargıtay ve Danıştay’ın yapısını değiştiren yasayla; Danıştay’ın daire sayısı 13’ten 15’e çıkarılacak. Danıştay 14’ü dava, 1’i idari daire olmak üzere 15 daireden oluşacak. Danıştaya da 95 olan üye sayısı, 61 artırılarak 156’ya çıkarılacak. Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunacak. Heyetler, 1 başkan ve 4 üyenin katılımıyla toplanacak, salt çoğunlukla karar verecek. Sayının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilecek. Bu durumda oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık edecek. Müzakereler gizli yapılacak. İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Kurulu da vergi dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden oluşacak.
Dava dairelerinden 3, 4, 7 ve 9’uncu daireler vergi dava dairesi, diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapacak.
İdari dava daireleri ile vergi dava daireleri kendi aralarında iş bölümü esasına göre çalışacak. Özel kanunlarda başka hüküm bulunmadığı takdirde, dava daireleri arasındaki iş bölümü karar tasarısı Başkanlık Kurulunca hazırlanacak.
Bu karar tasarısı, toplantı tarihinden 7 gün önce ilan edilerek, Genel Kurul’un onayına sunulacak. Genel Kurul, iş bölümü karar tasarısını aynen onaylayabileceği gibi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine değiştirerek de onaylayabilecek. (ANKARA)
 

www.evrensel.net