Kurumlar vergisinde dönem uzadı

Kurumlar vergisinde 15 Nisan Cuma günü sona erecek olan beyanname verme dönemi, 2 Mayıs akşamına kadar uzatıldı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlanan Kurumlar Vergisi Sirküleri ile kanun gereğince 15 Nisan mesai saati bitimine kadar verilmesi gereken 2004 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde, elektronik ortamda beyanname verme işleminin ilk uygulama yılı olması nedeniyle süre uzatımına gidildi.
www.evrensel.net