'Devrim kazanımlarını korumak için uyanık olmalıyız'

Tunus'taki son gelişmeleri değerlendiren Tunus İşçileri Komünist Partisi,  Tunus halkını yeni durumla ilgili olarak uyardı. Tunus İşçileri Komünist Partisi’nin saptamaları şöyle:“ * Geçici başkanın görevi devraldığında kararlaştırılmış olan yeni bir meclisin kurulmasını ve  sonra yeni bir anayasanın

“ * Geçici başkanın görevi devraldığında kararlaştırılmış olan yeni bir meclisin kurulmasını ve  sonra yeni bir anayasanın oluşturulmasını kabul etmesi, bu mücadelede şehitler vermiş Tunus halkı açısından ve devrimin hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından bir zaferdir.
* Ancak bu çok önemli zafer tehdit altındadır. Zira geçici hükümet başkanlığının, devrime ve devrim hedeflerine tutunmuş olan siyasi ve sivil çevrelerle görüşmeden aldığı bu kararlar,  anlaşılmaz ve tehlikeli bir durumdur.Bu kararlar, devrim düşmanlarının, devrim söylemi adı altında tekrar yönetime dönmesine imkan vermektedir.
* Yeni bir kurucu meclisin oluşturulması, diktatörlükle bütün bağları koparacak, Tunus halkının iradesini yansıtacak ve devrimin siyasi, sosyal ve ulusal hedeflerini gerçekleştirecektir. Ayrıca yeni anayasa, Tunus halkının haklarını kazanması ve siyasi erkin faaliyetlerini hiçbir baskı olmadan gerçekleştirmesi açısından önemlidir.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

* Siyasi polis örgütü dağıtılmalı ve bunların içinden halka karşı işkence ve cinayet suçlarını işlemiş olanlar cezalandırılmalıdır.
* Hürriyetleri kısıtlayan Basın kanunu,dernekler kanunu,partiler kanunu ve gösteri kanunları gibi kanunlar lağvedilmeli veya en azından uygulanması durdurulmalıdır:
* Yönetim, yolsuzluğa bulaşmış eski diktatörlük kalıntılarından arındırılmalı ve üzerinde mutabakat sağlanmış yeni görevliler atanmalıdır.
 * Yargı da aynı şekilde, yargı derneği ile yardımlaşarak,seçimlerden sonra bağımsız yargının kurulmasına yönelik olarak  yolsuzluğa bulaşmış eski diktatörlük kalıntılarından arındırılmalıdır.
* Bütün siyasi ve sivil güçlerin onayıyla, seçimlerin sağlıklı yürütülmesine yönelik bağımsız bir ulusal heyet oluşturulmalıdır.
 

TEK MEŞRU GÜÇ DEVRİMDİR

 ‘Devrim Kazanımlarını Koruma Meclisi’ diktatörlükle bütün ilişkileri koparacak demokratik bir seçimin gerçekleştirilmesi için en uygun kurumdur” diyen Tunus İşçileri Komünist Partisi  bu meclise meşru olmadığı gerekçesiyle itiraz edenlere, tek meşru gücün ‘’devrim olduğunu hatırlattı.

Geçici başkanlık ve geçici hükümet, bütün faaliyetlerini,halkın ve devrimin denetiminde gerçekleştirmelidir diyen partinin açıklaması şöyle devam etti: ‘Halkın kazanımlarını korumak ve devrimi muhafaza etmek, ancak geçici başkanlık hükümetinin faaliyetlerinin denetlenmesiyle mümkündür. Devrim düşmanları, mali açıdan hala güçlüdürler ve devlet mekanizması ve dış güçler tarafından desteklenmektedirler. Onlar fırtınanın geçip tekrar halka saldırmayı, halkı aldatmayı ümit etmektedirler. Hatta bu aşamada  dahi bozgunculuktan geri durmamaktadırlar; canileri ve çeteleri kullanarak halkın mallarına saldırmakta, devrimci güçlere ve halk güçlerine tehdit edecek düzeyde saldırmaktadırlar. 14 Ocak Cephesi’ni, ,işçi, emekçi,yoksul, öğrenciler, entelektüeller, ilericiler ve bütün halk kesimleriyle beraber  devrimi koruma ve yürütme konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz;ve ayrıca devrimi çökertmeye yönelik faaliyetler karşısında da sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.” (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net