Sosyal güvenlik reformu maaşları düşürecek

Sosyal güvenlik reformu, devlet memurlarının çok büyük bölümünün sigorta kesinti tutarlarını yüzde 77.8'e varan oranlarda artıracak. Sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında toplayan, norm ve standart birliği sağlayan sosyal güvenlik reformu ile yine bu kapsamda getirilen genel sağlık sigortası sistemi, devlet memurlarını oldukça etkileyecek. Halen sadece temel maaşlar üzerinden emeklilik primi ödeyen devlet memurlarının reform sonrası yan ödeme ve tazminatlar dahil bütün kazançları sosyal güvenlik kesintisine tabi olacak. Fakat bu süreçte çalışanlar için halen yüzde 16 olan emeklilik kesinti oranı, yüzde 9'a düşecek. Ancak, halen sağlık primi ödemeyen devlet memurları için reformun ardından yüzde 5'lik sağlık primi devreye girecek. Bu arada kamu kuruluşları da, memurlar için yüzde 11 oranında emeklilik, yüzde 7.5 oranında da sağlık primi ödemesinde bulunacak.
www.evrensel.net