Öğrenci gözüyle eğitim

Elazığ'da 25 bin ortaöğretim öğrencisiyle yapılan "Öğrenci Gözüyle Eğitim Kalitesi ve Başarısızlık Nedenleri" anketinin sonuçlarına göre, öğrenciler başarısız olmalarını, derslerin işlenişine ve müfredatın ağır olmasına bağlıyor. Türkiye'de ilk defa 25 bin öğrencinin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan ankette, öğrencilere, başarısızlıklarıyla ilgili olarak "okul, öğretmenler, derslerin işleniş ve müfredatı, aile, ekonomik nedenler, arkadaşlarıyla ilişkileri ve bireysel nedenler" başlığı altında sorular yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 28.63'ü, derslerin işlenişi ve müfredatın ağır olmasının, başarısızlıklarının birinci nedeni olduğuna inanıyor. Bunu, okul ve sınıfta yaşanan sorunlar, öğretmenlerin tutumundan kaynaklanan sorunlar, bireysel nedenler, arkadaşlık ilişkileri, aile ve ekonomik nedenler takip ediyor. Öğrenciler, başarısızlıklarının okul ve sınıfla ilgili nedenleri arasında, en fazla bir önceki öğretim kademesinde yeterli temeli kazanmamalarını gösterirken, derslerin uygulamalı ve farklı teknikler yerine ezberci sistemle uygulandığından şikâyet ediyor. Öğrenciler, cinsiyet ayrımı yapılması, derslerin seviyeye göre işlenmemesi gibi eleştirilerde de bulunuyorlar. Okuldaki eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek için üst eğitim yöneticilerinin çabalarının "normal" seviyede olduğunu belirten öğrenciler, müfettişlerin ise "hiç çaba göstermediğini" düşünüyor. Öğrenciler, başarısızlıklarının bireysel ve arkadaşlarıyla ilgili nedenleri arasında ise ders çalışma yöntemlerini bilmemelerini, kendilerine uygun arkadaş edinememelerini ve karşı cinsle iletişim kurmada çekingen davranmalarını gösteriyor. Aynı kategoride, başarısızlıklarının televizyon ve eğlenceye ayrılan vakitten kaynaklandığını düşünen öğrenciler, en çok dizileri, daha sonra da spor ve magazin programlarını izliyor. Anket sonuçlarına göre, öğrenciler en az belgeselleri seyrediyor.
www.evrensel.net