Toplam gelirde dokuzuncu
   kişi başı gelirde sonuncu

Türkiye toplam milli gelir açısından AB'nin en büyük dokuzuncu ekonomisi konumunda bulunuyor. Türkiye, kişi başına milli gelir ve satın alma gücü paritesi açısından ise son sırada yer alırken, nüfus artış hızı ve enflasyonda başı çekiyor.

Türkiye toplam milli gelir açısından AB'nin en büyük dokuzuncu ekonomisi konumunda bulunuyor. Türkiye, kişi başına milli gelir ve satın alma gücü paritesi açısından ise son sırada yer alırken, nüfus artış hızı ve enflasyonda başı çekiyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye ve AB üyesi ülkeleri bazı temel göstergeler açısından karşılaştıran çalışmasını güncelledi. Buna göre Türkiye, geçen yıl AB ülkeleri arasında cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüklüğü bakımından bir basamak yükselerek dokuzuncu sıraya çıktı. 2004 yılında Türkiye'nin GSYİH büyüklüğü 295.3 milyar dolar ile Avusturya'yı geçti. Çalışmada, Türkiye'nin ekonomisinde son üç yılda elde ettiği başarıyı sürdürebilirse birkaç yıl içerisinde yarattığı GSYİH büyüklüğü bakımından AB ülkeleri arasında yedinci sıraya yükselebileceği de bildirildi. Öte yandan Türkiye, kişi başına düşen GSYİH açısından ise 4 bin 112 dolarla AB-25 ülkeleri arasında en düşük gelire sahip ülke durumunda bulunuyor. Türkiye satın alma gücü paritesine göre de en alt sırada yer aldı. Türkiye, AB ülkeleri arasında nüfus büyüklüğü açısından Almanya'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Türkiye nüfusunun 2005 yılında AB üyesi 25 ülke nüfusunun yüzde 15.87'sini oluşturması bekleniyor Öte yandan vergi yükü açısından eleştirilere konu olan Türkiye'nin vergi yükü (Vergi Gelirleri/GSYİH) İSO'ya göre AB ortalamasından daha düşük. İSO çalışmasında günümüzde işsizlik ve yeterli istihdam yaratamamanın Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında geldiği vurgulandı. Türkiye'de 2001 krizi ile birlikte işsizlik oranının 2002'de yüzde 10.3'e, 2003'te yüzde 10.5'e yükseldiği, 2004 yılında yüzde 10, 2005 yılında yüzde 9.8 olmasının beklendiği kaydedilen çalışmada, AB-25 ortalamasının ise 2003, 2004 ve 2005 (tahmin) yıllarında yüzde 9.1 olduğu bildirildi.

www.evrensel.net