Burs-Kredi yönetmeliğine yürütmeyi durdurma

Eğitim Sen'in Yükseköğrenim Kredi ve Burslar Kurumu Burs Kredi Yönetmeliği'nin yürütmesinin durdurulması için açtığı davada, Danıştay 8'inci Dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Eğitim Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, oy çokluğu ile verilen karara ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelikte getirilen düzenlemelerin haksız ve hukuksuz olduğunu belirtti. Yargının başvurularında haklı olduklarını gösterdiğini dile getiren Dinçer, zaman geçirmeden yargı kararının uygulanmasını ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ortaya çıkan haksızlıkların giderilmesini istedi.
www.evrensel.net