16 Şubat 2011 22:20

Yargı kararları yok sayılıyor

TMMOB’a bağlı Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi ile ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulunun ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının aldığı kararlara karşı açtıkları davada, kararın iptal edildiğini, ancak uyg

Yargı kararları  yok sayılıyor

Paylaş

TMMOB’a bağlı Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesi ile ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulunun ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının aldığı kararlara karşı açtıkları davada, kararın iptal edildiğini, ancak uygulanmadığını bildirdi. Hükümete, “Yargı kararlarına uyma” çağrısı yaptıkları halde kararın uygulanmadığını belirten Küçük, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdıklarını söyledi. Küçük, dün oda merkezinde yaptığı basın toplantısında, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesine karşı 2006 yılında yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını, ancak AKP Hükümetinin, “davalar esastan karara bağlanmadığı” bahanesiyle kararı uygulamadığını ifade etti. Danıştay 13. Dairesinin, “Özelleştirme sonucunda kamunun zarara uğratıldığı” gerekçesiyle, özelleştirme kararlarını esastan iptal ettiğini hatırlatan Küçük, AKP Hükümeti’nin bu kez de “Davaların temyiz aşamasında olduğu” gerekçesiyle kararları uygulamadığını kaydetti.

HÜKÜMET  YARGI KARARLARINI UYGULAMADI

Danıştay İdari Dava Dairelerinin temyiz gerekçelerini haklı bulmadığını, davanın esastan iptal kararını onadığını kaydeden Küçük, AKP Hükümetinin bu karara da uymadığının altını çizdi.  Son olarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Karar Düzeltme başvurusunun da Danıştay İdari Davalar Kurulunca, 9 Kasım 2010’da reddedildiğini hatırlatan Küçük, Hükümetin yargı kararlarını uygulamama ısrarına dikkat çekti.  2006 yılında verilen yürütmeyi durdurma kararının üzerinden beş yıl geçtiğini, ancak Hükümetin yargı kararlarını uygulamamakta direnmeyi sürdürdüğünü kaydeden Küçük, bu konularda Özelleştirme Yüksek Kurulu üyeleri, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yöneticileri hakkında yaptıkları suç duyurularının da sonuçsuz kaldığını söyledi. Şu ana kadar uygulanmayan yargı kararları nedeniyle, oda olarak 24 Ocak 2011’de AİHM’e başvuruda bulunduklarını kaydeden Küçük, Danıştay kararlarının derhal uygulanmasını beklediklerini söyledi.

ANAYASA SUÇU İŞLEDİLER

AKP Hükümeti tarafından anayasa suçu işlendiğini kaydeden Küçük, Anayasanın  138. maddesine göre, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduklarına dikkat çekti. Anayasanın ilgili maddesinde, “Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” denildiğini aktaran Küçük, Danıştayın kararının uygulanmamasının, “İdarenin yargısal denetimi” ilkesinin işlevsiz hale geleceğini ifade etti. Hükümetin bu hukuksuzluğa biran önce son vermesini isteyen Küçük, Başbakan başta olmak üzere, özelleştirme işleminden sorumlu tüm idarecilerin ağır hizmet kusuru işlediklerini söyledi.

ZARARLAR TELAFİ EDİLSİN

Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin daha fazla zaman kaybetmeden kamuya devredilmesi gerektiğini belirten Küçük, tesisin “özelleştirme” adı altında özel bir şirkete peşkeş çekilerek, devredilmesinden doğan kamu zararlarının da derhal telafi edilmesini istedi.  Küçük, bu zararların tamamının, yargı kararlarını uygulamayan Başbakan ve ilgili kamu yöneticisi makamında bulunanların kişisel servetleriyle ödeninceye kadar hukuksal ve toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Konak Belediyesinde grev kararı alındı

SONRAKİ HABER

Adana'da 14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan erkek tutuklandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa