Şeker-İş dava açtı

Şeker-İş Sendikası, Şeker Kurumu'nun görev süresinin 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle sona erdirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı. Şeker-İş ve Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi ortağı 2 kişi adına, açılan davanın dilekçesinde, Şeker Kurumu'nun, 4634 sayılı Yasa hükmü ile kurulduğu, Anayasa'nın 123. maddesi hükmüne uygun olarak yasa ile kapatılması gerektiği ifade edilerek, bu kararın Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi. Yasama organının, yasa ile şeker sektörünün düzenlenmesini hedeflediği ve bu hedefine Şeker Kurumu eliyle ulaşmak istediği kaydedilen dilekçede, "Demek ki 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle Türkiye'de, 'şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenleme' yetkisine sahip hiçbir yasal organ bulunmamaktadır. Yani Türkiye şeker sektörü şu an için sahipsiz konumdadır" denildi. Kararının iptali istenilen dilekçenin son bölümünde ise yasal dayanak olarak ileri sürülen 4634 sayılı Şeker Kanunu'nun geçici 8. maddesi hükmünün de Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulandı.
www.evrensel.net