Sayıştay'a üye seçimi

Sayıştay Başkanlığı'nın seçimlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Önseçim Geçici Komisyonu'nun 32'den 16'ya düşürdüğü adaylardan 8'i Sayıştay üyesi olacak. 16 aday şöyle: "Sayıştay meslek mensupları kontenjanı: Abdullah Özhan, Kubilay Yıldırım, Cevdet Kayhan, Gülriz Metin, İbrahim Uzunoğlu, Ülker Akyüz, Hulusi Çay, Ahmet Özdemir, Alper Alpay ve Zekeriya Yalçınkaya. Maliye Bakanlığı Kontenjanı: Yener Mercimekçi, Mustafa Özdil, Hüseyin Arıcı, Kemal Turan. Diğer adaylar: İbrahim Gündüz, Hikmet Tuncer."
www.evrensel.net