20 Ocak 2005 22:00

Ekvador'da onuncu toplantı

Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı'nın son toplantısında Venezüella, Irak, Filistin, 'serbest ticaret' anlaşmaları gibi konularda kararlar alındı ve Uluslararası Komünist Hareket'in taktik platformu tartışılmaya başlandı.

Paylaş
Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı'nın 10. toplantısının, aralık ayında Ekvador'da 12 parti ve örgütün katılımıyla yapıldığı bildirildi. Ekvador Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCMLE) temsilcisinin, "Toplantımızın, işçi sınıfı ve halkların mücadelesine, önemli bir katkı olacağına, politik ve ideolojik görüşlerimizin ve platformumuzun gelişmesi ve sağlamlaşması açısından ileri bir adım olacağına, komünistlerin uluslararası birliğine hizmet edeceğine ve geliştireceğine inanıyoruz" dileğini ifade ettiği açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, gündeme alınan sorunların tartışılmasıyla devam etti.

Venezüella'da durum Toplantıda, uluslararası konferansın bir önceki toplantısından bu yana geçen yaklaşık bir yıllık süreç, çeşitli yönleriyle değerlendirildi. Daha sonra, Venezüella'da siyasi durum ve Venezüella Kızıl Bayrak partisinin (Bandera Roja) izlediği politikalar koordinasyon komitesinin hazırladığı metin üzerinden tartışıldı ve bir manifesto yayınladı. Manifestoda, "Venezüella'da mücadele devam ediyor. Gerici güçler, oligarşinin ve emperyalizmin çıkarlarını korumaktan geri durmayacaklar ve saldırılarına devam edeceklerdir. Halkçı, yurtsever, demokratik sol ve devrimci güçler ise, süreci ve mücadeleyi destekleyerek ileri götürmeye çaba sarf edeceklerdir. Venezüella'da bugün emperyalizme karşı önemli bir kavga verilmektedir. Proleter devrimciler bu koşullarda, Venezüella işçi sınıfı ve emekçilerini, gençliğini ve demokratik, yurtsever çizgiye bağlı kaldığı müddetçe Hugo Chavez hükümetini desteklemektedir" denildi. Metin, "Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı, Venezüellalı emekçilerin, emperyalizmin ve gericiliğin girişimlerini yenilgiye uğratarak ulusal ve sosyal kurtuluş sürecini ilerleteceklerine, bir gün proleter devrimci partilerinin öncülüğünde kesin zafere ulaşacaklarına, kapitalizmi ve emperyalizmi mezara gömerek sosyalizmi inşa edeceklerine inanmaktadır" cümleleriyle sona erdi. Uluslararası Komünist Hareket'in taktik platformuna ilişkin hazırlıklar doğrultusunda yapılan sunumdan sonra, platformun tartışılmasına giriş yapıldı ve önümüzdeki toplantıda bu tartışmanın devam ettirilmesine karar verildi.

FTAA'ya karşı mücadele Toplantıda Fildişi Sahili, Filistin, Sahra halklarıyla ve emperyalist Büyük Ortadoğu Projesi'nden etkilenen ülkeler ve halklarıyla dayanışma ve mücadelelerine destek kararları alındı. Avrupa Anayasası, ALCA-FTAA (Amerikalar Serbest Ticaret Anlaşması) ve diğer "serbest ticaret anlaşmaları" ele alınarak, Latin Amerika halklarının ABD emperyalizmine ve FTAA'ya karşı sürdürdüğü mücadelenin desteklenmesi ve ilerletilmesi kararına vardı. "Yankiler Irak'tan defolsun, kahrolsun emperyalist savaş" başlığını taşıyan karar metninde; "Konferansımız, Irak'ın emperyalist işgalini protesto etmekte, Irak halkının direnişini desteklemektedir. İşgalciler derhal ve koşulsuz olarak Irak'tan çekilmeli, halkın uğradığı tüm zararlar tazmin edilmelidir" denildi. Filistin halkının mücadelesine dair bölümde ise, şunlar vurgulandı: "Konferansımız, onyıllarca Filistin halkının mücadelesini yöneten Yaser Arafat'ı saygıyla anar. Partilerimiz ve dünya halkları, Filistin halkının mücadelesini desteklemektedir. Filistin halkının kendi devletini kurma ve özgürlüğünü kazanma mücadelesi, her şeye karşın başarıya ulaşacaktır."

Fildişi'nde gerici iç savaş Fildişi Sahili'ndeki gelişmeler üzerine alınan kararda; "Fildişi Sahili'nde iki yıldan beri sürmekte olan gerici iç savaş daha da şiddetlendi. Bölgede, Fransız yeni sömürgeciliği kriz içinde bulunmaktadır. Bu krizin yansımalarından birisi de, Fildişi'nde olduğu gibi burjuva partileri ve onların silahlı fraksiyonları arasındaki iktidar çatışmalarıdır. Gericilik amaçlarına ulaşabilmek için şovenizmi, yabancı düşmanlığını, dini ve etnik farklılıkları kışkırtmakta ve kullanmaktadır. Konferansımız, bu gerici iç savaşı mahkûm eder ve durdurulmasını talep eder. Fransız emperyalizminin saldırganlığını mahkûm etmekte, Fransız ve öteki güçlerin askeri üsleri ve kuvvetlerinin, paralı askerlerin bölgeden çekilmesini talep eder" denildi.

Caraballo'ya özgürlük Toplantıda, Kolombiya Komünist Partisi Marksist-Leninist'in yöneticisi; Francisco Caraballo'nun özgürlüğü için kampanyayı devam ettirme kararı alındı. Ayrıca 2005 yılının, faşizmin yenilgiye uğratılmasının 60. yıldönümü olduğu hatırlatılarak, faşizme karşı kazanılan zaferde sosyalist Sovyetler Birliği'nin rolü, zaferin dünya hakları açısından önemi vurgulandı ve yıldönümünün tüm dünyada, yaygın olarak çeşitli biçimlerde kutlanması kararına varıldı.

ÖNCEKİ HABER

Bayramı resmedecek mi?

SONRAKİ HABER

Çanakkale depremi nedeniyle İstanbul'da çatlak oluşan bina boşaltıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa