02 Ocak 2005 22:00

Hem sözleşme hem ceza

Aksu'nun genelgesine göre belediyeler belirlenen personel giderini aşamayacak. Aşıldığında yıllarca personel alamayacaklar ve 'zarar' başkandan tahsil edilecek.

Paylaş
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, belediyelerin personel giderlerinin belirlenen oranları aşması durumunda, giderler bu oranın altına ininceye kadar, hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılmayacağını, yeni personel alımı nedeniyle oluşacak kamu zararının, faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edileceğini bildirdi. Aksu, 5272 sayılı Belediye Kanunu'nun ardından il valiliklerine genelge gönderdi. Sözleşmeli personel çalıştırılmasını öngören Belediyeler Yasası'nın ardından yayınlanan genelge, belediye hizmetlerinin kesintiye uğraması tehlikesini de beraberinde getiriyor. Belediyeler genelgeye uymak için az personel çalıştırmak zorunda kalacak. Personel eksikliği ise hem mevcut personelin daha çok çalışmasına yol açacak hem de yapılamayan işlerin özelleştirilmesinin de önünü açacak. Kimler sözleşmeli? Genelgede kimlerin sözleşmeli personel olarak çalıştırılacağı da yer aldı. Buna göre, çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, ebe, hemşire, teknisyen, tekniker gibi ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personel, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren 30 günü geçmemek üzere sözleşme ile çalıştırılabilecek. Sözleşmeli personel eliyle yürütülecek hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmayacak.

Ücretler de sınırlandırıldı Personelin ücretleri de sözleşme ücretleriyle sınırlandırıldı. Personelin maaşları belediye meclisi tarafından karşılanacak. Bu şekilde çalıştırılacaklara her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında bir ödeme yapılmayacak ve ücret mahiyetinde ayni veya nakdi menfaat temin edilmeyecek. Genelge, personel ücretlerinde artış olduğu anda cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar, geçici işçi ve sözleşmeli personel dahil hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılmamasını getiriyor. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak "kamu zararı" ise zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilecek. Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin belirtilen harcama oranlarını aşmış olan belediyelerde bu oranlara ulaşılıncaya kadar yeni personel alınmayacak.

ÖNCEKİ HABER

Çok cesurdu babam

SONRAKİ HABER

Nurettin Canikli, Rabia Naz’ın babası hakkında suç duyurusunda bulundu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa