28 Aralık 2004 03:00

Rand'dan böl-yönet tavsiyesi

Amerikalı Rand kuruluşunun yayınladığı 'İslam dünyası' raporu, Büyük Ortadoğu Projesi gibi 'açılım'ların ardındaki niyeti ortaya koyuyor.

Paylaş
Rand adlı Amerikalı "düşünce kuruluşu", ABD'nin Irak halkını birbirine düşürmeye çalıştığını işaret eden yeni bir rapor yayınladı. 567 sayfalık raporda, Washington yönetimine, İslam dünyasındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için Sünni-Şii ve Arap-Kürt bölünmesinin körüklenmesi tavsiye ediliyor. 'İslam Dünyasında ABD Stratejisi' başlıklı raporun, Hava Kuvvetleri'nin talebiyle hazırlandığı kaydedildi. Raporun ana hedeflerinden biri, "mezhepsel, etnik, bölgesel ve ulusal hatlardaki kilit fayları belirlemek ve bu fayların, ABD için ne tür fırsat ve sorunlar yaratabileceğini ortaya çıkarmak" olarak açıklanıyor.

Sünni-Şii bölünmesi Rand raportörleri, dünya Müslümanlarının yüzde 85'inin Sünni, yüzde 15'inin ise Şii olduğunu hatırlatarak, ABD'ye "Şiilerin Irak ve diğer ülkelerde dini ve siyasi özgürlük istekleriyle uyumlu bir çizgi izlemesini" öneriyorlar. Böyle bir çizgi, ABD'nin Soğuk Savaş boyunca izlediği "İslam politikası"nın da tersine çevrilmesi anlamına geliyor. Amerika, özellikle İran Devrimi'nden sonra Şiileri "fazla radikal" değerlendirmiş ve Sünni şeriatçı grupları desteklemişti. Usame Bin Ladin gibi Vahhabi liderler, böyle bir sürecin ürünüydüler. Rand raportörleri, bugün ise Şiilerin 'desteklenmesini' öneriyor.

Araplar ve Arap olmayanlar Raporda, İran ve Suudi Arabistan arasında girilen "uzlaşma süreci"nden rahatsız olan Suudi Arabistanlı Şiilerin, İran'dan uzaklaştığı ve giderek ABD'ye "umut bağladığı" dile getiriliyor. Ayrıca, diğer Körfez ülkelerindeki Şiilerin de, Irak'taki süreci dikkatle izlediği ve ABD'ye yönelik tutumlarını Irak'taki gelişmelere göre saptayacakları vurgulanıyor. Rand; Araplar ile Arap olmayan Müslümanlar arasındaki çelişkilerin de kullanılması gerektiği kanısında. Raporun ilgili bölümünde, "Araplar, dünya Müslümanlarının sadece yüzde 20'sini oluşturuyor; ama İslam'a ilişkin yorumlar genellikle Arap lensinden geçirilmekte... Diğer yandan, bazı alimler, İslam'ın çekim merkezinin, Endonezya gibi daha dinamik bölgelere kayıp kaymadığını sorguluyorlar." Rand; İslam dünyasını temelden etkileyen "katalizör niteliğindeki" olayları; İran devrimi, Afgan savaşı, 1991 Körfez savaşı, terörle mücadele savaşı ve 2003 Irak savaşı" olarak sıralıyor. Buna karşılık; Filistin ve Keşmir'deki işgaller "kronik durumlar" olarak nitelendirilmiş.

BOP tavsiyeleri Raporun, adını anmadan Büyük Ortadoğu Projesi kapsamındaki fikirleri ilerletmeye çalıştığı gözlerden kaçmıyor. Örneğin; ABD'nin "camiler ve medreselerin reformdan geçirilmesi için hükümetleri ve ılımlı İslami örgütleri desteklemesi gerektiği" dile getiriliyor. Mesela; Pakistan'da, 'medeni İslam'ın teşvik edilmesi isteniyor ve Türkiye modeli önerilerek, imamların devletçe atanması ve maaşlarını devletten almaları isteniyor. ABD karşıtlığı ile 'medeni İslam' olarak nitelenen 'model' arasında 'ideolojik mücadele' olduğunu yazan raportörler, "İslam dünyasındaki mücadele esasen bir fikirler savaşıdır. Bu savaşın sonucu İslam dünyasının yönelimini belirleyecek ve ABD'nin hayati güvenlik çıkarlarını derinden etkileyecektir" diyorlar. Piyasa İslamı! Bu kapsamda; ABD'nin yapması gerekenler şöyle sıralanıyor:
 • "Ilımlı" Müslümanların bölünmüşlüğüne son vermeye çalışmak. Onlara mesajlarını iletmeleri için platformlar sağlamak.
 • "Ilımlılık" ve "modernite"yi savunan Müslüman "sivil toplum örgütleri"ni desteklemek. Bu tür örgütler eğer yoksa, kurulmalarına yardımcı olmak.
 • Radikal grupları dağıtmak. Müslüman ülkelerdeki ordu ile ilişkileri güçlendirmek.
 • Din okullarını "reformdan" geçirmek.
 • Müslüman ülkelere ekonomik destek programları hazırlamak. Raporda, bu programın asıl amacının "ABD'nin sadece askeri yollarla hareket ettiği izlenimini kırmak" olduğu belirtiliyor.
 • 'Serbest piyasaya uygun' bir İslam modeli yaratmak üzere Sufizmi teşvik etmek. Bu tavsiyeler, Fethullahçılar gibi tarikatların neden "yeniden keşfedilmekte olduğunu" da açıklıyor.

 • ÖNCEKİ HABER

  Asya'da ölü sayısı 30 bine yakın

  SONRAKİ HABER

  İngiltere’de Avam Kamarasından sorumlu bakan istifa etti

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa