Üç aşamalı kurultay

KESK Eskişehir Şubeler Platformu tarafından düzenlenen "Emek ve Demokrasi Kurultayı" sonuçlandı. Kurultayda, örgütlenme stratejisi, model ve mücadele anlayışı konuları üzerinde duruldu. "Siyasi, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan dönüşümlere paralel olarak, dünyada ve Türkiye'de emek hareketi büyük sorunlarla karşı karşıyadır" diyen Dönem Sözcüsü İbrahim Akgün, yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Akgün, bu amaçla planlanan kurultayın, il kurultayları, merkezi kurultay ve uluslararası konferans olarak üç aşamaları bir biçimde gerçekleştirileceğini söyledi.
www.evrensel.net