18 Aralık 2004 22:00

Zengine vergi indirimi

Finansal yatırım araçlarında 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tek ve basit vergilemeye geçilmesi kapsamında uygulanacak olan stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlendi.

Paylaş
Finansal yatırım araçlarında 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren tek ve basit vergilemeye geçilmesi kapsamında uygulanacak olan stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Gelir vergisinde indirime giden hükümet gelir vergisinde yüzde 45 olan üst sınırı 2005 başından itibaren yüzde 40'a çekti. Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirası'na uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" önceki gün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Hükümetin yaptığı düzenlemeyle, 1999 yılında getirilen ancak her yıl geçici olarak uzatılan tüm finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesindeki mevcut sistemin yerine 2006 başından itibaren yeni ve basit bir sisteme geçilecek. Yeni düzenleme kapsamına menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından veya elde tutma sürecinde elde edilen gelirler, mevduat faizleri, özel finans araçlarından elde edilen gelirler ve repo kazançları giriyor. Yapılan düzenlemede Hazine tarafından ihraç edilen tahvillerden sağlanan getirilerle özel sektör tahvillerinden sağlanan getirilerin de aynı esaslar çerçevesinde vergilendirilmesi sağlanıyor. Yürürlük ve yürütme dahil toplam 45 maddeden oluşan tasarıya göre, bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle söz konusu yatırım araçlarından yüzde 15'lik kesintiyi yapacaklar. Böylece mükelleflerin beyanname vermelerine gerek kalmayacak. Tasarıya göre, 1 Ocak 2006 'dan önce iktisap edilmiş olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulanacak. Gelir vergisi oranlarının en üst sınırını da yeniden belirleyen tasarıya göre, mevcut durumda yüzde 45 olarak uygulanan en yüksek oran yüzde 40'a çekilirken, en alt sınır olan yüzde 20'lik dilim ise aynen korundu. Buna göre, gelir vergisine tabi gelirler 6.600 YTL'ye kadar yüzde 20; 15.000 YTL'nin 6.600 YTL'si için 1.320 YTL, fazlası yüzde 25; 30.000 YTL'nin 15.000 YTL'si için 3.420 YTL, fazlası yüzde 30; 78.000 YTL'nin 30.000 lirası için 7.920 YTL, fazlası yüzde 35; 78.000 YTL'nin fazlasının 78.000 YTL'si için 24.720 YTL, fazlası yüzde 40 oranında vergilendirilecek.

İstisna kalıcı oldu Tasarıyla, şirketlerin gayrimenkul satışlarından doğan kazançlarının sermayeye eklenmesi durumunda bunu kurumlar vergisinden istisna tutan düzenleme de kalıcı hale getirildi. Gelir Vergisi dilimine ilişkin madde 2005 yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Madalyonun öteki yüzü

SONRAKİ HABER

TÜSİAD işsizlik raporu hazırladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa