14 Aralık 2004 22:00

Memura ikramiye şoku

AKP Hükümeti, şimdi de memurların emeklilik ikramiyelerini gasp etmeye hazırlanıyor.

Paylaş
"Kamunun yeniden yapılandırılması" adı altında yürüttüğü yasa tasarılarıyla, memurları hedefine koyan AKP, şimdi de emekli olacak memurların ikramiyelerini ellerinden almak için kolları sıvadı. Bunun için, hazırlanan üç maddelik tasarı taslağının kısa sürede Bakanlar Kurulu'ndan geçirilerek Meclis'e gönderilmesi hedefleniyor. Emekli Sandığı Yasası'nda değişiklik öngören taslak, Ömer Dinçer imzasıyla Başbakan Yardımcıları ile Adalet ve Maliye Bakanlıklarına gönderilerek 15 gün içerisinde görüş bildirmeleri istendi. 30 Kasım 2004'de gönderilen taslağın, 17 Aralık sonrasında hemen gündeme gelmesi bekleniyor. Yürürlük ve yürütme maddeleri ile üç maddelik taslak 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası'nın, emekli ikramiyelerini düzenleyen 89'uncu maddesini ortadan kaldırırken, ek 20'inci maddesine eklenen bir fıkra ile emeklilerin ikramiyelerini ellerinden almaya çalışıyor. Taslağa göre, emekli olacak memurlara ikramiye yerine, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların hisse senetlerinin verilmesi öngörülüyor. Taslağın birinci maddesi ikinci fıkrasındaki düzenleme şöyle; "Yukarıdaki fıkralar uyarınca belirlenen emekli ikramiyesinin tamamı veya bir kısmı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre, Devlet İç borçlanma senetleri veya özelleştirme kapsamındaki kuruluşların hisse senetleri ile ödenebilir. Emekli ikramiyesi karşılığı verilecek Devlet İç Borçlanma Senedinin tutarı, ikramiye ödenmesine hak kazanılan tarihte Merkez Bankası tarafından ilan edilen değerlere; hisse senetlerinin bedeli ise aynı tarihte borsada oluşan ortalama alış değerine; hisse senetleri borsada işlem görmeye başlamamış ise halka arz için ilan edilen bedele göre belirlenir." Taslak memurların emekli ikramiyelerini borsaya açarak spekülatörlerin eline vermeye yönelik. Bir yandan da memurları özelleştirmeye taraf etmeyi hedefliyor. Taslağın gerekçesi hükümetin amacını açıkça ortaya koyuyor. Madde gerekçesinde, "Sosyal güvenlik sisteminde artan açıkların kamu mali dengesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve borçlanma maliyetini düşürebilmek" ifadesi kullanılıyor.

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Irak'ta petrol ve elektrik sıkıntısı

SONRAKİ HABER

EMEP heyeti Elazığ'da incelemede bulundu: Hamaset söylemi can kaybının önüne geçemez

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa