13 Aralık 2004 22:00

TEKEL Sigara yeniden satışta

TEKEL'in sigara bölümü için yeniden ihaleye çıkıldı. İhale için son başvuru tarihi ise 18 Şubat olarak belirlendi.

Paylaş
TEKEL'in sigara bölümü için yeniden ihaleye çıkıldı. İhale için son başvuru tarihi ise 18 Şubat olarak belirlendi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), TEKEL'e ait Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti AŞ'ye ait tütün mamulleri üretim işi ile ilgili varlıkların özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanlarını dün verdi. TEKEL Sigara ihalesine gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecekler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 30 milyon dolar tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak geçici teminat alınacak. TEKEL Sigara için geçen yıl için blok satış yöntemiyle açılan ihalede Japan Tobacco şirketinin 1.15 milyar dolar tutarında teklif vermişti. Bu teklifin yetersiz bulunması nedeniyle ihale iptal edilmişti. TEKEL Sigara ihalesine JTI'nin yanı sıra British American Tobacco da katılmıştı. İlanlara göre, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş'ye ait tütün mamulleri üretim işi ile ilgili tütün mamulü markaları, fabrikaları ve ilgili sair varlıklar ile TEKEL'e ait idare stoku tütünlerin "satış" ve TEKEL'e ait İstanbul Sigara Fabrikası ve bu fabrikanın kullanımında bulunan taşınmazlar "mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi" yöntemi ile 4046 sayılı Özelleştirme Yasası hükümleri çerçevesinde bir bütün olarak gerçekleştirilecek. Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş'ye ait olup ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen; tütün mamulleri üretim işi ile ilgili tütün mamulü markaları, Adana, Ballıca, Malatya, Tokat sigara fabrikaları ve ilgili sair varlıkları ile TEKEL'e ait idare stoku tütünler "satış" ve TEKEL'e ait İstanbul Sigara Fabrikası ve bu fabrikanın kullanımında bulunan taşınmazlar "mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi" yöntemiyle satılacak. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecektir. İhaleye katılabilmek için öncelikle Gizlilik Sözleşmesi imzalanması ve ihale konusu varlıklar hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi'nin alınması zorunlu bulunuyor.

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Üç kişiden ikisi işsiz

SONRAKİ HABER

Elazığ ve İstanbul'da Evrensel'e destek: Evrensel’in suç ortağıyız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa