08 Aralık 2004 22:00

TÜRKŞEKER'de trilyonluk yolsuzluk

TBMM KİT Komisyonu, bugünkü rakamlarla 40 trilyon liraya denk geldiği belirtilen Kırşehir Şeker Fabrikası'nın inşaatı sırasında yapılan fazla ödeme, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili, Başbakanlık Teftiş Kurulu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müfettişlerince soruşturma açılmasını istedi.

Paylaş
Kırşehir Şeker Fabrikası'nın yapımı sırasında müteahhide 16.1 trilyon lira fazla ödeme yapıldığı belirlendi. TBMM KİT Komisyonu, bugünkü rakamlarla 40 trilyon liraya denk geldiği belirtilen Kırşehir Şeker Fabrikası'nın inşaatı sırasında yapılan fazla ödeme, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili, Başbakanlık Teftiş Kurulu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müfettişlerince soruşturma açılmasını istedi. TBMM KİT Komisyonu'na sunulan Türkiye Şeker Fabrikaları'nın (TÜRKŞEKER) 2002 yılı hesaplarına ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) raporuna göre, Kırşehir Şeker Fabrikası'nın inşaat işleri, yüzde 44.45 indirimle, 3 trilyon 55 milyar lira ihale bedeli üzerinden 9 Kasım 1999 tarihinde yapılan sözleşme ile Oba İnşaat firmasına verildi. İşin bitiş tarihi, 15 Eylül 2001 olarak belirlendi. 10 Nisan 2001'de, iş artışları sonucu, ihaleye esas keşif bedeli yüzde 40 artırıldı. Bu durum sözleşmenin feshini gerektiriyordu. 2001 yılı Mayıs ayında TÜRKŞEKER Yönetim Kurulu karar aldı ve müteahhit firma ile yeni protokol yapılarak 15 Aralık 2001'e kadar süre verildi. Ancak protokolde natamam işler belirtilmekle birlikte mali portrenin değerlendirilmemesi nedeniyle kalan işlerin ödenek ihtiyacının gerçekçi olarak tespit edilmediği kaydedilen YDK raporuna göre, 28 Aralık 2001'de düzenlenen kesin hak ediş raporunda, firmanın 10.8 trilyon lira alacağının doğduğu ortaya çıktı. Söz konusu alacak, ödendi ve 24 Haziran 2002'de DPT'ye bilgilendirme yazısı yazıldı. DPT ise ödeneksiz harcama yapıldığı yolunda görüş bildirdi. TBMM KİT Komisyonu'na sunulan bilgiye göre, yapımda kullanılan malzemeler nedeniyle TÜRKŞEKER'in 2 trilyon 57 milyar 14 milyon lira zarara uğratıldı. Ayrıca 2001 yılında, ödenek olmamasına karşın, OBA İnşaat firmasına 12 trilyon 817.3 milyar lira ödeme yapıldı. Bakanlık müfettişlerinin raporunda ayrıca, ödeneksiz harcama konusunda sorumluluğu bulunanlar hakkında "uyarma cezası" talep edilirken, düzenlenen ön hazırlık raporu nedeniyle zamanın genel müdürü ve genel müdür yardımcısına "kınama cezası " verildiği kaydedildi.

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Ertürk de mi Allah'ın cezası

SONRAKİ HABER

İzmir’de bir kadın katledilmek istendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa