07 Aralık 2004 22:00

İstanbul'da yaygın eylem

İstanbul'da SES'in örgütlü olduğu hemen tüm hastanelerde eylem yapıldı. Acil hastalar, çocuklar ve kanserli hastalar dışındaki bölümlerde iki saat işbırakan SES'liler, hastalara ve yakınlarına bildiri dağıtarak, sağlık hakkına sahip çıkmalarını istediler.

Paylaş
İstanbul'da SES'in örgütlü olduğu hemen tüm hastanelerde eylem yapıldı. Acil hastalar, çocuklar ve kanserli hastalar dışındaki bölümlerde iki saat işbırakan SES'liler, hastalara ve yakınlarına bildiri dağıtarak, sağlık hakkına sahip çıkmalarını istediler. SES Şişli Şubesi'nce Şişli Etfal Hastanesi'nde yapılan işbırakma eyleminde konuşan Şube Yöneticisi Yasemin Yalçın, "Eylemimizin amacı bizim çalışma koşullarımızı zorlaştıran, halkın da sağlık hizmeti almasını engelleyen yasalara karşı hükümeti uyarmak" dedi. Hasta ve hasta yakınlarına da seslenen Yalçın, "Siz kuyruklarda bekleyerek zaten bu sorunları yaşıyorsunuz. Hükümet söylediği yasaları çıkarırsa bu hizmetlere bile ulaşamayacaksınız" diye konuştu. SES Üyesi Berna Şahin de hükümetin amacının sağlık hakkını piyasaya sunmak olduğunu belirterek, sorunların hastanelerin devri ile çözülemeyeceğini ifade etti. Şahin, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve hasta merkezli politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Baskı yapıldı Okmeydanı SSK'da, Başhekim'in "Eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlatılacağı" yönündeki tehdidine rağmen işbırakmaya katılım tam oldu. İşbırakmanın ardından Başhekimlik Binası önünde "SSK halkındır satılamaz", "Parasız eğitim parasız sağlık", "Sağlık haktır satılamaz" sloganlarıyla toplanan SES'liler, basın açıklaması düzenledi. Tabip Odası yöneticileri, hasta ve hasta yakınlarının da katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan SES Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer, herkesi mücadele etmeye çağırdı. Baskılara da tepki gösteren Tuncer, "Başhekim az sayıda çalışana aşırı iş yaptırmak yerine, çalışanların taleplerine kulak vererek kuyrukları azaltmalıdır" dedi. Hükümetin sağlık hizmetlerini piyasaya açmak istediğini, bunun önündeki en büyük engelin de SSK olduğunu belirten SES İşyeri Temsilcisi Akife Aktaş da Emek Platformu'nun gerçekleştireceği bir gün işbırakma eylemine de en güçlü şekilde katılacaklarını bildirdi. İstanbul Tabip Odası İşyeri Temsilcisi Ercan Küçükosmanoğlu ise SES'in eylemini hep birlikte yürüttükleri mücadelenin bir parçası kabul ederek desteklediklerini dile getirdi. SES Aksaray Şubesi de Eyüp ve Samatya SSK hastanelerinin önünde eylem yaptı. Eyüp'teki eyleme hasta ve hasta yakınları, BES 2 No'lu Şube ve EMEP'liler de destek verdi. Hastane önünde toplananlara seslenen SES Şube Başkanı Songül Beydilli, sağlık hizmetlerine daha fazla bütçe ayrılmasını istedi. KESK Örgütlenme Sekreteri Güven Gerçek ise AKP'nin tüm kamu hizmetlerini özelleştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Sağlık emekçileri Samatya'da basın açıklamasından önce yürüyüş yaptı. Burada eyleme katılan İstanbul Tabip Odası Sekreteri Ali Çerkezoğlu, sağlığın özelleştirilmesine dönük politikalardan vazgeçilmesini istedi. Cibali SSK Dispanseri'nde yapılan eyleme ise o sırada dispanser yakınında çalışan yol işçileri de katılarak destek verdi. SES Aksaray Şubesi, Sultanahmet, Kazlıçeşme, Bayrampaşa ve Topçular dispanserlerinde de işbıraktı. Bakırköy Şubesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde eylem gerçekleştirdi.

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Hastaneler 2 saat çalışmadı

SONRAKİ HABER

EMEP heyeti Elazığ'da incelemede bulundu: Hamaset söylemi can kaybının önüne geçemez

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa