Narin: Türkiye'de fakir yok!

12 Eylül döneminde işçi sınıfına saldırılar yaşanırken, "Hep siz güldünüz, biraz da biz gülelim" sözüyle emekçilere düşmanlığını gösteren tekstil sektörünün en büyük patronlarından Halit Narin, şimdi de Türkiye'nin zengin olduğunu savundu. TİSK Onursal Başkanı Narin, DİE başta olmak üzere kimi kurumların kayıtlarının gerçekleri yansıtmadığını, insanların fakir, perişan olmadığını ileri sürdü. TİSK'in "İşveren" adlı dergisinde AB'ye giriş ve AB Türkiye Raporu üzerine söyleşi yapılan Narin, resmi ve gayri resmi kurumların yıllardır Türkiye'ye dair "fakirler, perişanlar" fotoğrafı yansıttığını, halkı ısrarla yoksul ve düşük düzeyde yaşayan insanlar toplumu olarak gösterme gayreti içinde olduklarını iddia etti. Narin, milli gelirin eksik hesaplandığını ileri süren ve bunun AB'yle müzakerelere başlayacak olan Türkiye'nin Avrupa ülkelerine ağır yük getirecek ülke gibi gösterilmesine neden olduğunu savundu.
www.evrensel.net