Vekil kendini düşündü!

Kamu kurumlarının sağlık tesisleri ile SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini getiren tasarı, tartışmalı bir şekilde, sadece AKP'lilerin oylarıyla komisyonda kabul edildi.

Hükümet, SSK'ya ve bazı kamu kuruluşlarına bağlı hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devrini getiren tasarıyı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçirdi. Ancak, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda yapılan bir değişiklikle gündeme gelen Meclis'in sağlık tesislerinin devrinden, vekillerinin itirazları dikkate alınarak vazgeçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasarının kavgalı başlayan görüşmeleri gün boyu sürdükten sonra, CHP'lilerin komisyonu terk etmesinin ardından AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Ancak, Ankara mitingine katılan yüzbini aşkın işçi ve emekçinin sesini duymayan AKP, 550 milletvekilinin sesini duyarak, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Meclis'in de sağlık tesislerinin devir edilmesi önergesini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dikkate almadı. Milletvekillerinin "lojmanımızı aldınız, sağlık tesislerimizi de almayın" şeklindeki tepkilerini duyan AKP için vatandaşın tepkisinin öneminin olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Tasarıda sağlık kuruluşları devredilecek kurumlar arasında MİT Müsteşarlığı ve Sayıştay da yer alırken, verilen iki önerge ile bu iki kurum da kapsam dışına çıkarıldı. Böylece, Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Yüksek Mahkemeler, Sayıştay TSK, MİT, üniversiteler, mahalli idareler, bazı vakıf ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tesisleri dışındaki tüm kurumların sağlık tesisleri ile SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri getirildi. Verilen başka bir önerge ile Maliye Bakanı'na geniş yetkiler getirildi. 4'üncü madde (a) bendindeki "tutarı, devirle birlikte bakanlık bütçesine aktarılmıştır" ifadesi yerine, "tutarları bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine aktarmaya Malye Bakanı yetkilidir" ifadesi getirildi. Yine aynı maddede yapılan başka bir değişiklikle, devire ilişkin her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri ile bu işlemlere ilişkin düzenlemeleri yapmaya da Maliye Bakanı yetkili kılındı. Tasarıya yeni bir madde eklenerek, "SSK'dan sağlık yardımı alan ve devredilen sağlık birimlerinde muayene ve tedavisi yapılan kişiler için ödenecek hizmet bedellerinden mahsup edilmek üzere SSK tarafından bu birimlere her ay, bakılan hasta sayısı ile orantılı miktarda avans ödenir" denildi. Bu düzenleme ile SSK'dan sağlık harcamalarının peşinen alınması garanti edilmiş oldu.

1 katrilyon ek yük uyarısı AKP Milletvekili, SSK eski Genel Müdürü Zekai Özcan, muayene fiyatlarına ilişkin verdiği rakamların Bakan Akdağ tarafından yalanlanmasına sinirlendi. Hayatında yanlış rakam söylemediğini belirten Özcan, korkusunun muayene faturalarının yüksekliği olacağını söyledi. SSK'ya üniversite hastanelerinden yüksek faturalar geldiğini, elemanların bunları incelemede yetersiz kalınca, hastane yönetimi ile pazarlık yaparak daha düşük ödeme yaptıklarını anlatan Özcan, SSK'nın bugün kendi garantisi olurken, hastanelerin devri ile bunun ortadan kalkacağını, faturaların daha şişkin geleceğini söyledi. Maliyetin artacağının altını çizen Özcan, 1 katrilyonun üzerinde ek yük geleceği uyarısında bulundu. Ancak bu uyarı Bakan Akdağ tarafından dikkate bile alınmadı.

www.evrensel.net