Vatikan Bush'a özendi

Vatikan'daki en önemli kurumlardan Dinsel Öğretiler Kurulu Başkanı Kardinal Joseph Ratzinger, Amerikan yönetiminin Hıristiyan fikirlerinden etkilendi.

Vatikan, Bush'un koyu Hıristiyan politikalarına özendi. Vatikan'daki en önemli kurumlardan Dinsel Öğretiler Kurulu Başkanı Kardinal Joseph Ratzinger, "Avrupa'da yeni bir ideoloji haline getirilmiş bir laiklik anlayışının, din özgürlüğünü zedelemekte olduğunu" öne sürdü. "Hıristiyanlık görüşünü savunan kişilerin bir tür saldırganlığa maruz kaldıklarını" iddia eden Ratzinger, laikliğin yeni bir ideolojiye dönüştüğünü, Avrupa'nın Tanrı'yı bir kenara itmemesi gerektiğini söyledi. Ratzinger, önceki günkü La Repubblica gazetesinde iki sayfa yer alan özel demecinde, laiklik ve Avrupa konusundaki görüşlerini açıkladı. Gazetenin, birinci sayfadan duyurduğu özel röportajda, "Seküler bir saldırganlık söz konusu. Bu son derece kaygı verici" diyen Ratzinger, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsveç'te Protestan bir din adamı, Kitab-ı Mukaddes'e dayanarak eşcinsellik konusunda verdiği bir vaaz yüzünden, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Laiklik, artık tarafsızlık olmaktan, herkese özgürlük alanı açmaktan çıkmış vaziyette. Kendini siyasetle dayatan bir ideolojiye dönüşme eğiliminde. Katolik veya Hıristiyan vizyonuna kamusal alanda yer bırakmıyor. Bu durumda, Hıristiyan vizyon tümüyle özel alana itilmiş; netice itibariyle de budanmış oluyor. Halihazırda bu konuda bir mücadele söz konusu. Biz, kendini rasyonalitenin tek sesiymiş gibi sunan bu ideolojinin dayatılmasına karşı dinsel özgürlüğü savunuyoruz. Bu ideoloji, rasyonalizmin tek sesi olamaz. Sadece belirli türden bir rasyonalizmin ifadesi olabilir."

'Laiklik din özgürlüğüdür' Ratzinger, "Sizin için laiklik nedir?" sorusunu ise "Doğru laiklik, din özgürlüğüdür. Devletin, belirli bir dini dayatmaması, sivil topluma karşı sorumluluk eşliğinde dinlere özgürlük alanı vermesi, dolayısıyla toplumsal yaşamın oluşumunda dinlerin etkin olabilmelerini mümkün kılmasıdır" diye yanıtladı. Ratzinger, bazı Avrupa ülkelerinde devlet okullarındaki sınıflarda çarmıha gerilmiş İsa heykeli biçiminde bir dinsel sembol bulundurulmasının da bir tür dayatma veya diğer dinlerin müntesipleri için bir sorun olup olmadığına ilişkin soruya karşılık da, "Bu tarihi koşullarla ilgili bir konu. Tarihlerinde Hıristiyanlık bulunmayan, Hıristiyan mevcudiyetinin olmadığı ülkelerde, bir miras veya ortak bir ahlaki yönelişi ifade etmiyor diye bu sembolü kullanmayabilirler. Ben, tarihlerinde ve günümüzde Hıristiyanlığı duyumsayan İtalya'da ve kısmen Almanya'da, çarmıha gerilmiş İsa sembolünün halen bir referans olmaya devam etmesi nedeniyle Tanrı'ya şükrediyorum" cevabını verdi. Ratzinger, Avrupa'da İslam'ın çokça tartışıldığının hatırlatılmasının ardından, "Katoliklik, İslam'ı nasıl göğüsleyecek?" sorusunu, "Sadece terör alanına veya ılımlılığa indirgenemez. Sünnilik, Şiilik türünden çeşitli yorumları var. Bizim kültürümüzün öğelerini benimseyen, Avrupa nitelikli bir İslam da oluşma aşamasında" diye yanıtladı.

www.evrensel.net