Hızlandırılmış okuma projesi

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmanın yolunu buldu!.. Bundan sonra mesai başlangıcında herkes 5 dakika kitap okuyacak.

'Kitap okumuyoruz, Özellikle gençler kitap okumuyor' lafları artık geride kaldı!.. Adana Milli Eğitim Müdürlüğü yayınladığı genelgeyle Adana'daki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin kitap okumasını zorunlu kıldı. 'Öğrenen Kentte Yaşam Boyu Eğitim Projesi' adıyla uygulanmaya başlayan proje epey tartışılacağa benziyor. Okullara gönderilen genelge oldukça açık. Mesai başlangıcında sınıflarda herkesin 5 dakika kitap okuması genelgeyle emrediliyor. Adana'da ilçelerde dahil yaklaşık 500 okulda uygulanmaya başlanan proje ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor.

Denetim muğlak Projenin denetimi de oldukça muğlak. Genelge ile gönderilen bir çizelgeyle hangi öğretmenin kaç öğrenciye kitap okuttuğu öğrenilecek. Herkesin aynı anda mesaiye başlayacağı, ve kitap okuma projesinin mesai başlangıcında uygulanacağı düşünülürse kimin kimi, nasıl denetleyeceği de bilinmiyor. Konuyla ilgili görüştüğümüz Proje Danışmanı Ahmet Yılmaz Özen, 5 dakikalık sürenin yeterli olmayacağını kabul ederken, Eğitim Sen Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Güven Boğa ise projenin bu haliyle başarılı olamayacağına dikkat çekti.

Altyapısı eksik Güven Boğa, öğrenci ve öğretmenlerin kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını sendika olarak kendilerinin de istediğini belirterek söz konusu projenin altyapısının eksik bırakıldığını belirtti. 5 dakikanın öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmaya yetmeyeceğini belirten Boğa, "Bu proje bu haliyle uygulanırsa faydalı olmaz. Böylesine ciddi bir projenin altyapısının oluşturulması gerekiyor. Proje hakkında önce öğretmenler bir eğitim sürecinden geçirilmeliydi. Proje daha da zenginleştirilmeli, yanlış bir yöntem ile uygulanmamalı" diye konuştu. Öğrenen Kentte Yaşam Boyu Eğitim Projesi Danışmanı Ahmet Yılmaz Özen, öğrencilere okutulması için kitap tavsiyesinde bulunmadıklarını söyledi. Özen, projenin başlangıç açısından önemli olduğunu ifade etti.

www.evrensel.net