Avukatlar hükümeti göreve çağırdı

Çağdaş Avukatlar Grubu'na bağlı avukatlar, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu (BİHDK) tarafından hazırlanan "Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu Raporu"nun açıklanmasının ardından Kurul Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy'a yöneltilen şiddet ve tehdit operasyonunu protesto ettiler.

Çağdaş Avukatlar Grubu'na bağlı avukatlar, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu (BİHDK) tarafından hazırlanan "Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu Raporu"nun açıklanmasının ardından Kurul Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy'a yöneltilen şiddet ve tehdit operasyonunu protesto ettiler. Avukatlar, hükümetin Anayasa'da yer alan "İnsan Haklarına Saygılı Devlet" olma gereğini hatırlattıklarını söyleyerek gereken önlemlerin alınmasını istediler. Sultanahmet Adliyesi önünde dün öğle saatlerinde toplanan Çağdaş Avukatlar Grubu'na bağlı avukatlar adına basın açıklamasını okuyan İlke Çandırbay, Kaboğlu ve Gürsoy'a yöneltilen saldırıların raporu savunan herkese yöneltildiğini söyleyerek "Toplumun bütününe yayılmak istenen antidemokratik susturma, yıldırma, şiddet ve tehdit operasyonu, düşünce özgürlüğü, insan hak ve özgürlükleri açısından durumun ne denli kaygı verici noktaya geldiğini göstermektedir." dedi. Çandırbay, sürecin tetikleyicisi ve teşvikçisinin hükümet olduğunu vurgulayarak "kan dökme" tehditlerinin dile getirildiği bu noktada önlem alınmasının gerektiğini söyledi. Çandırbay, aynı zamanda şu talepleri sıraladı:
  • Kurul üyelerine yönelik şiddeti kınayarak; kendi kurullarına o kurullarda görev yapan ve saldırılara uğrayan kurul üyelerine sahip çıkılması,
  • Kurul üyelerinin can güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,
  • Rapor lehine görüş bildirenlere yönelik baskı, tehdit ve şiddet eylemlerini yapanlar hakkında gerekli soruşturmanın re'sen açılması,
  • Raporun uluslararası sözleşmeler, anayasal ve yasal hakların güvence altına alındığı, demokratik ve özgür bir ortamda, geniş biçimde tartışılmasının sağlanması.

    www.evrensel.net