12 Kasım 2004 03:00

Köye hizmet kesiliyor

25 milyon insana, binlerce köye kurulduğu günden bu yana hizmet götüren Köy Hizmetleri, IMF ve Dünya Bankası istiyor diye kapatılıyor.

Paylaş
Hükümet, yıllardır köylere yol, su, götüren her türlü sosyal altyapı, tarla içi geliştirme gibi birçok hizmeti götüren Köy Hizmetleri'ni kapatmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar 293 bin kilometrelik köy yolunu yapan, her yıl 800 bin kilometrelik yolların da kar bakımı çalışması yapan Köy Hizmetleri'nin tasfiyesinin adımları yıllar önce atılırken, AKP Hükümeti son darbeyi vurdu. 9 yıl önce yaklaşık 90 bin personeli, 28 bin makinesi bulunan Köy Hizmetleri'nin personel sayısı 51 bine, makine sayısı ise 16 bine düşürüldü. Hükümetin kapatarak, taşra teşkilatını il özel idarelerine devir etmeyi planladığı Köy Hizmetleri, 1984 yılında kuruldu. O yıldan bu yana, işçisiyle, makinalarıyla, kapanan kar yollarınının açılmasında adını duyuran Köy Hizmetleri, köyler ve bağlı yerleşim birimlerinin yollarını ve bu yollar üzerindeki sanat yapılarını yapmak, mevcutlarını geliştirmek, köylere yeterli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırmak başta olmak üzere kırsal kesime hizmet götürdü. 1965 yılında 36 bin 500 köyden sadece 17 bini köy yoluna sahipken, bugün Köy Hizmetleri'nin sayesinde yolu olmayan köy kalmadı. 1965 yılında toplam 65 bin olan köy ve köy altı yerleşim yerinin 18 bininde yeterli ve sağlıklı içme suyu olmasına karşın, Köy Hizmetleri 75 bin köy ve köy altı yerleşim yerinin 62 binine içme suyu götürdü. Köy Hizmetleri'nin, gözardı edilen en önemli hizmetlerinden biri ise sulama çalışmaları. Türkiye'de sulanabilir 8,5 milyon hektarlık tarım arazisinin 2,9 milyon hektarı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, bunun 1 milyon 332 bin hektarlık kısmı (yüzde 43) ise sulamaya açılmış durumda. Öte yandan Köy Hizmetleri, tarım arazilerinin tarım dışı kullanımının önündeki en büyük engel. 389 bin 564 hektarlık alanda toprak muhafaza çalışması yapan Köy Hizmetleri, 327 bin 197 hektar alana drenaj ve toprak ıslahı hizmeti götürürken, 536 bin hektarlık alanda arazi toplulaştırma çalışması, 3 bin 33 adet hayvan içme suyu göleti yaptı.

Giderek küçültüldü Türkiye tarımı ve üreticisi için olmazsa olmaz değere sahip Köy Hizmetleri'nin tasfiyesinin başlangıcı ise 1990'lı yıllara dayanıyor. 1990 yılında bütçeden aldığı pay oranı yüzde 3 iken, 2001 yılında yüzde 1'e düşürüldü. 90'lı yıllardan 2004 yılına kadar kurumun bütçeden aldığı pay yüzde 55.5 oranında azaltıldı. Kurumu tamamen tasfiye etmenin ayaklarını ören AKP Hükümeti, 2003 yılına göre 2004 yılında bütçeden kuruma verdiği payı 1 katrilyon lira azalttı. Kurumun pesoneli de küçülmeden payını aldı. 1990'lı yıllarda 10 bin olan memur kadrosu 6 bine, 80 bin olan işçi sayısı ise 43 bine düşürüldü. 1990'da 28 bin adet olan makine sayısı 17 bine düşürüldü.

ÖNCEKİ HABER

EMEP: 'Arap halklarının başı sağ olsun'

SONRAKİ HABER

Bursa Demokrasi Güçleri ulaşım zammını ve YSK kararını protesto etti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa