Haliç'in devri protesto edildi

Dok Gemi-İş Sendikası, Haliç Tersanesi'nin personelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi kararının geri alınmasını istedi.

Dok Gemi-İş Sendikası, Haliç Tersanesi'nin personelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi kararının geri alınmasını istedi. Tersane önünde toplanın yaklaşık 400 işçiye seslenen Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Demirbozan, Türkiye Denizcilik İşletmesi'ne ait Şehir Hatları İşletmesi'nin ardından Tersane Müdürlüğü'ne bağlı Haliç Tersanesi'nin de personelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmek istendiğini söyledi. Tersaneciliğin taşeron eliyle gördürülemeyeceğini belirten, ayrıca tersanelerin amacı dışında kullanılmaması konusunda yargı kararı bulunduğunu hatırlatan Demirbozan, hukuki olarak, İstanbul Belediyesi'nin tersaneleri devir alamayacağını ifade etti. Dok Gemi-İş'in uygulamaya karşı çıkmakla birlikte yapıcı bir öneride bulunduğunu savunan Ayhan Demirbozan, "Şayet deniz taşımacılığında entegrasyon şartsa, hali hazırdaki bu filo yenileninceye kadar bu filonun her türlü bakım onarım hizmetleri yine bu tersanede yapılmalı, hatta seri halde filoyu yenilemek üzere Camialtı tersanemizde yeni inşaata hız verilmeli, hem de bu sektörde istihdama imkân verilmeli" diye konuştu. Demirbozan, tersane işçisinin işine ve işyerine sahip çıkacağını, tersanenin amacı dışına çıkarılmasına karşı koyacağını bildirdi.

www.evrensel.net