03 Kasım 2004 03:00

Genel grev çağrısı

Emek Platformu 81 ilde SSK hastaneleri önünde gerçekleştirdiği eylemlerle, hükümetin SSK hastanelerini Sağlık Bakanlığı'na devretme kararını protesto etti.

Paylaş
Emek Platformu'nun SSK hastanelerinin devrine karşı dün bütün illerde gerçekleştirdiği eylemlerde sık sık "genel grev" çağrısı yapıldı. Ankara'da Emek Platformu'nu oluşturan örgütlere üye emekçiler, Sağlık Bakanlığı önünde toplandılar. İşçiler, memurlar, emekliler hep bir ağızdan "Şalter inecek, hükümet gidecek", "Genel grev genel direniş", "Söz bitti sıra eylemde" sloganlarını attılar.

Artık zamanı geldi EP Dönem Sözcüsü BASK Başkanı Resul Akay, SSK'ların devrini öngören yasa tasarısıyla sağlık hizmetlerinde hiçbir iyileşme olmayacağını ifade ederek, "SSK'yı yok etmeye çalışmak bu halkın sağlık hakkını gasp etmektir" dedi. Türk-İş Başkanı Salih Kılıç ise tasarının yaratacağı tüm olumsuzlukların tek sorumlusunun hükümet olacağını vurguladı. DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, hükümetin tüm çalışanlara meydan okuduğunu belirterek, "Hükümet bildiğini okursa, biz de bildiğimizi okuruz" diye konuştu. KESK Başkanı Sami Evren de artık hükümete geri adım attıracak eylemlerin zamanının geldiğini dile getirdi.

SSK satılamaz İstanbul'daki eylem Türk-İş, DİSK ve KESK'e bağlı sendikaların İstanbul şubeleri, İstanbul Tabip Odası, TMMOB, İşçi Emeklileri Derneği, Emeğin Partisi ve ESP üyelerinin katılımıyla Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusü önünde başladı. Buradan yolu trafiğe kapatarak SSK Göztepe Hastanesi Başhekimliğine kadar yürüyen emekçiler sık sık "Genel grev genel direniş", "İşçi memur el ele genel greve", "SSK'lar bizimdir satılamaz" sloganlarını attılar. Yol-İş 1 No'lu Şube, Deri-İş Tuzla Şubesi ve SES'in kitlesel katıldığı yürüyüşte talepleri içeren pankart ve dövizler taşındı. İstanbul Tabip Odası yöneticisi Ali Çerkezoğlu, yaptığı konuşmada, herkese eşit, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti verilmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Hükümetin SSK hastanelerini yaşanan sorunları çözmek için, bedelini ödeyerek Sağlık Bakanlığı'na devredeceğini söylediğini hatırlatan Çerkezoğlu, "Bu parayla bu kadar daha hastane ve sağlık birimi kurun hiçbir sorun kalmaz" diye konuştu. SSK'ları savunmak için mücadele çağrısı yapan Çerkezoğlu'nun ardından söz alan KESK Dönem Sözcüsü Nejdet Uygun da saldırılara verilen yanıtın daha büyük olması gerektiğini söyledi. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da "SSK bizim, madencilerin, iş kazasında ölenlerin, sakat kalanların birikimi ve güvencesidir. Sağlığımıza dokundurtmayacağız" dedi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker ise Başbakan'ın "SSK için bağırıp çağıranlar, size bırakırız ama bir kuruş para vermeyiz" sözlerini hatırlatarak, "Hodri meydan! Elinizi bizim olandan çekin. SSK'ya olan borçlarınızı ödeyin. Herkes için iyi bir hizmeti ve yönetimi sağlayalım" diye konuştu.

Son uyarı Emek Platformu'nun çağrısıyla SSK Adana Bölge Hastanesi önünde toplanan işçi ve emekçiler, hükümeti uyardı. Yol-İş üyesi işçilerin "Köy Hizmetleri kapatılmasın, köylü mutsuz kalmasın" yazılı pankart ile katıldıkları eyleme siyasi partiler de destek verdi. Adana Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, IMF ve Dünya Bankası önünde kuzuya dönen hükümetin işçi ve köylüye aslan kesildiğini belirterek, "İşçi sınıfının bugüne kadar çok aslan terbiye ettiği unutulmamalıdır. Dileğimiz hükümetin son uyarımızı dikkate almasıdır" diye konuştu.

Grevcilere ziyaret SSK Mersin Hastanesi önünde bir araya gelen Emek Platformu bileşenleri de SSK'ya sahip çıkacaklarını duyurdular. Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın'ın da katıldığı eylemde hükümet uyarılırken, eylemin ardından grevdeki Ak Gübre işçileri ziyaret edildi.


HÜKÜMET ELİNİ SSK'DAN ÇEK!
 • Tunceli'de Köy Hizmetleri önünde toplanan 500 kişi şehir merkezine kadar yürüdü. Şehir merkezinde, belediye işçilerinin de katıldığı yürüyüşçüler, "Köy Hizmetleri kapatılamaz", "SSK bizimdir devredilemez" pankartlarını taşıdılar. Atatürk Mahallesi dolmuş duraklarında araçlara binerek SSK Hastanesi'ne giden emekçiler, burada bir basın açıklaması yaptılar. Eyleme EMEP, DEHAP, ESP ve Tunceli Barosu da destek verdi.
 • Emek Platformu, Elazığ'da SSK Bölge Müdürlüğü önünde eylem düzenledi. Eylemde konuşan Yol-İş Bölge Temsilcisi Arslan Görgöz, "Hükümet yetkililerinin ifade ettiği gibi sağlık tek elde toplanmayacak çok sayıdaki ele dağıtılacaktır" dedi.
 • Malatya'daki eyleme katılan 150 kişi "Sağlık haktır gasp edilemez", "SSK için genel grev genel direniş", "Eceli gelen AKP SSK'ya bulaşır" yazılı dövizler taşıdılar. "Hükümet elini SSK'dan çek" diyen eylemcilere, EMEP'in yanı sıra hasta ve hasta yakınları da katıldı. Tek Gıda-İş Malatya Bölge Başkanı Mecit Amaç, "Alınterimizle kurduğumuz sağlık tesislerimize sahip çıkacağız" dedi.
 • Emek Platformu Diyarbakır Bileşenleri, Türk-İş 7 . Bölge Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenledi.
 • Adıyaman Emek Platformu'nun eylemine yaklaşık 400 kişi katıldı. Tek Gıda-İş, Petrol-İş, TEKSİF, Yol İş, Eğitim Sen, SES, BES, Yapı Yol Sen, Tarım Orkam Sen ve Tüm Bel Sen'un katıldığı eyleme DEHAP da destek verdi.

 • ÖNCEKİ HABER

  Hükümet saldırıyı teşvik etti

  SONRAKİ HABER

  İngiltere’de Avam Kamarasından sorumlu bakan istifa etti

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa