01 Kasım 2004 22:00

Devir tasarısı Meclis'te

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Paylaş
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrini öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık birimleri, bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlarla birlikte bedelsiz olarak, SSK'ya ait olanlar ise rayiç bedeli karşılığında Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemeler, TSK, üniversiteler, mahalli idareler ve bazı vakıflara ait sağlık birimleri ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait sporcu eğitim ve sağlık merkezleri ise tasarının kapsamı dışında. Devredilen sağlık birimleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, devam eden yatırım projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları leh ve aleyhine açılmış ve açılacak olan davalar ile icra takipleri, bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'na geçecek.

Personelin durumu Devredilen sağlık birimlerinde 15 Ekim 2004 tarihinde sürekli işçi kadrolarında çalışan personel, devir tarihi itibarıyla kadroları ile birlikte Sağlık Bakanlığı'na geçecek. Geçiş yapmak istemeyen işçilerin kanuni hakları ödenerek ilişikleri kesilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan memurlar da devir tarihi itibarıyla kadroları ile birlikte Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Devredilen kadro unvanlarından Sağlık Bakanlığı'nca ihtiyaç duyulmayan kadro unvanlarında çalışan personel, durumlarına uygun diğer kadrolara atanacak. Sözleşmeli personel de mevcut pozisyon unvanları da dikkate alınarak, Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca istihdam edilmek üzere devredilecek.

Tek yetkili Devir ve tespit işlemlerinde ve komisyonların çalışmalarında bu kanunun uygulanmasından dolayı ortaya çıkacak anlaşmazlık ve tereddütleri gidermeye Başbakan yetkili olacak.

ÖNCEKİ HABER

Tüm SSK'lar eylem alanı

SONRAKİ HABER

Adana’da cezaevindeki kadınlara dayanışma kartları atıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa