İHD yeni kararlar aldı

İHD 12'nci Olağan Genel Kurulu'nda, oybirliği ile ihlallere karşı etkin bir mücadele yürütülmesi için bir dizi karar alındı. Genel kurula delegelerin sunduğu önergelerde, hak ihlallerine dönük çalışma grupları oluşturma ve konferanslar örgütleme fikri öne çıktı. İnsan Hakları Derneği'nin önceki gün sona eren genel kurulunda, yönetim kuruluna İHD Yeniden Yapılandırma Kurultayı'nda belirlenen esaslar çerçevesinde yeni şube açma yetkisi verildi. Ortadoğu'da yaşanan hak ihlallerini incelemek ve kamuoyuna açıklamak üzere bölgeye gidecek bir heyet oluşturulması, Ortadoğu'daki insan hakları örgütleri ile ilişkiler geliştirilmesi ve bölgesel bir konferans yapılması da kararlar arasında yer aldı. 78'liler Girişimi ve bir grup delegenin önerisi üzerine, genel kurul, 12 Eylül hukukunun ortadan kaldırılması ve darbecilerin yargılanması için bir çalışma grubu oluşturmaya, darbe karşıtı bir platform oluşturulması için kitle örgütleri ile ortak çalışmalar yapmaya karar verdi. Cezaevlerinde yaşanan işkence ve katliamlarda taraf olacak bir hukuk komisyonu kurulmasının karara bağlandığı genel kurulda, Ceza İnfaz Yasası'na karşı da çalışma grubu oluşturma ve konferans örgütleme kararı alındı. Genel kurul, kadınlar ve farklı cinsel eğilime sahip olanların sorunlarının ve bu sorunlara karşı mücadele yollarının tesbiti için bir çalışma grubu oluşturulması, konferans düzenlenmesi ve İHD'nin kadın sığınma evleri açılması için öncü olması önerisini de kabul etti. Tüzük değişiklikleri ise Dernekler Yasası'nın henüz değişmemesi nedeniyle değişiklik sonrası yapılacak tüzük kurultayına bırakıldı. Öte yandan, tek liste ile seçime girilen genel kurulda, Merkez Yürütme Kurulu görev dağılımını tamamladı. Yusuf Alataş İHD'nin genel başkanı seçilirken, Nejat Taştan genel sekreter, Kiraz Biçici, Reyhan Yalçındağ ve Şükran Buldu genel başkan yardımcısı, İlhami Yaban, İsmail Boyraz ve Öztürk Türkdoğan da genel sekreter yardımcısı, Yüksel Mutlu da sayman oldu. Merkez Yürütme Kurulu'nda Haydar Sayılı ve Zihni Tümer de yer alıyor. İHD Genel Yönetim Kurulu, Mihdi Perinçek, Emirali Türkmen, Fevzi Argun, Necla Şengül, Lütfü Demirkapı, Doğan Genç, Ali Dinsever, Ekrem Dönmez, Ayşe Batumlu, Rıdvan Kızgın, Hüseyin Cangir, Abdulvahap Ertan ve İbrahim Kayan'dan oluşurken, Onur Kurulu'na Ragıp Zarakolu, Nihat Bulut, Cafer Demir, Kadir Arıkan, Abdülkadir Aydın, Denetleme Kurulu'na ise Sultan Özer, Mehmet Erel ve Bayram Önal seçildi.
www.evrensel.net